Gävle Energi är en Excellent arbetsgivare

Gävle Energi som arbetsplats är bland de 10 procent bästa i landet när det gäller att vara en attraktiv arbetsgivare och en jämställd arbetsplats.

Bland 350 andra undersökta företag, varav 30 energibolag, hamnar Gävle Energi i den absoluta toppen och har därmed fått utmärkelsen Excellent arbetsgivare av Nyckeltalsinstitutet. Sedan fler år tillbaka är Gävle Energi med i Nyckeltalsinstitutets undersökningar Attraktiv arbetsgivarindex och Jämställdhetsindes, ”jämix”.

Årligen allt bättre resultat

Resultatet baseras på ett frågebatteri som Gävle Energi besvarar i form av statistik och annat underlag. Detta handlar om till exempel sjukfrånvaro, lön, tid för kompetensutveckling, anställningstid och chefskarriär. Jämix undersöker om man kan hitta skillnader i detta underlag mellan kvinnor och män. Ett resultat som hos Gävle Energi har förbättras stadigt de senaste åren.

– Hos er är gräset inte grönare någon annanstans. Här är det jättebra. Det är inget korthus, utan ni har en riktigt bra och stabil grund med ett ledarskap och en kultur som både förvaltar och utvecklar, berömde Tina Ekström, Nyckeltalsinstitutets vd, när hon presenterade resultatet för Gävle Energi.

Spindeldiagram över attraktivt arbetsgivarindex. Ju längre ut i nätet man placerar sig, desto bättre resultat har man i frågan. 
Diagram över resultatet i Jämix. Svart linje är Gävle Energi och röd linje är övriga energibolag i undersökningen.

Stark och stadig utveckling i jämställdhetsfrågor

Jämix visar även att män och kvinnor har lika möjlighet till chefskarriär, lika lönestruktur samt att anställningsformerna är lika.

– Vi har alltid jobbat med jämställdhetsfrågor men sedan vi började mäta våra insatser kan vi se att det verkligen gett resultat. De senaste åren har vi konsekvent förbättrat oss och susat förbi både övriga energibranschen och samhället i stort. Det är verkligen något att vara stolt över, säger HR-chef Jenny Forsling.

Publicerades den 28 juni, 2022.

Gå till nyhetsarkiv