Gävles fjärrvärme bland de 13 billigaste i Sverige

Fjärrvärmen i Gävle står sig starkt mot andra kommuner.

Av de 268 kommuner som rangordnas för fjärrvärme i undersökningen Nils Holgersson så hamnar Gävle på plats 13. Vi är alltså bland de kommuner som har den lägsta fjärrvärmekostnaden i landet.

En typlägenhet, som används för jämförelsen, i undersökningen kostar 952 kr medan en lägenhet i Gävle kommun kostar 788 kr per månad. I den kommun där kunderna betalar mest för sin fjärrvärme kostar det 1 166 kr per månad.

– Att kunna leverera värme till ett konkurrenskraftigt pris är viktigt för oss, så det känns bra att vi kan leva upp till det, säger Joel Pettersson produktansvarig fjärrvärme på Gävle Energi. Samtidigt så använder man också rätt energi till rätt sak, dvs. värme för att värma upp hus, hem och vatten.

Men vad är det som påverkar priset för fjärrvärme?

– Det är många saker som påverkar priset, berättar Joel. Några av dem är såklart kostnader för administration, personal och underhåll. Men även bränslemarknadens utveckling och andra omvärldsfaktorer spelar in. Något som just nu har en stor påverkan på utvecklingen av energipriserna, berättar han.

– Gävle Energi har en kostnadsbaserad prissättning på fjärrvärmen. Det innebär att vi ska täcka de kostnader vi har men samtidigt följa vårt ägardirektiv och erbjuda konkurrenskraftiga taxor och avgifter i förhållande till jämförbara kommuner, förklarar Joel. Vi försöker hela tiden att effektivisera och automatisera samtidigt som vi har kunden i fokus, avslutar han. Utan våra kunder vore vi ingenting.

Energibolag och kunder träffas i Prisdialogen

Det är viktigt med en transparent och rättvis prissättning av svensk fjärrvärme och ett verktyg för att se till att det är just så är Prisdialogen. Prisdialogen innebär helt enkelt att företag, bostadsrättföreningar och fastighetsägare har dialog och samråd med sin fjärrvärmeleverantör. Vi har haft ett första möte under våren och på försommaren är det dags för nästa träff.

Vill du veta mer om Nils Holgersson rapporten? Här kan du se hela tabellen och läsa mer.

Publicerades den 24 maj, 2022.

Gå till nyhetsarkiv