Sex miljarder i elpriskompensation till hushållen

Regeringen meddelade den 12 januari att de avsätter drygt sex miljarder kronor till en elpriskompensation för hushåll som drabbats av höga elpriser.

Elpriskompensationen sker för månaderna december, januari, februari till elkunder baserat på förbrukning.

Kompensationen baseras på hur stor elförbrukning hushållet har varje månad, där den högsta nivån är hushåll som använder över 2000 kWh per månad. Till dem utgår en ersättning om 2000 kronor per månad, alltså totalt 6000 kronor.

Ovanstående text är hämtad från regeringens pressmeddelande. Här kan du läsa pressmeddelandet i sin helhet.

Ytterligare besked att vänta framöver

Helt klart glädjande nyheter för många elkunder men en del arbete återstår innan alla detaljer är klara. Framöver ska nämligen flera dialoger hållas mellan regering, myndigheter och elnätsbolag för att komma fram till ett fullständigt och konkret förslag om hur kompensationen ska betalas ut, när det ska göras och till vilka.

Vi kan därför i nuläget inte säga exakt vem som kommer att få pengar, hur mycket eller när.

Så snart som vi har mer information kommer vi att berätta hur allting kommer att gå till.

Publicerades den 12 januari, 2022.

Gå till nyhetsarkiv