Ny simulerad stadsdel på Näringen – läs slutrapporten

Vi har simulerat ett fiktivt nytt bostadsområde på Näringen.

Fjärrvärme och solcellsteknik i våra framtida hållbara bostadsområden

Gävle kommun har avtalat med regeringen att bygga minst 6 000 nya bostäder på Näringen där det ska finnas en plan för en klimatneutral energianvändning för hela stadsdelen. Det har vi jobbat med i projektet Future Heat.

Petter Berner Wik har tillsammans med Mattias Gustafsson på Högskolan i Gävle och Magnus Åberg på Uppsala universitet under två års tid arbetat med projektet Future Heat.

Petter och Mattias på bild till vänster.

Nu har projektets resultat publicerats. Det visar på en del intressanta resultat, men också problem med att definiera vad man egentligen vill uppnå med en ”klimatneutral” bebyggelse.

Projektet har tolkat det klimatneutrala ur ett utsläppsperspektiv.

Klimatneutral energianvändning på Näringen

Arbetet utgår från framtida bostadsbebyggelsen på Näringen men rapporten ger en bredare analys än så. Gävle kommun har, som sagt, avtalat med regeringen att bygga minst 6 000 nya bostäder på Näringen, men det är bara en del av avtalet eftersom andra infrastruktursatsningar också ingår. I avtalet har man satt som krav att det ska finnas en plan för en klimatneutral energianvändning för stadsdelen Näringen. Denna fråga tas speciellt upp i rapporten.

Fjärrvärme och solceller ger hållbart bostadsbyggande

För att Näringen ska bli klimatneutral kombineras uppvärmningen från fjärrvärme eller värmepumpar med större solcellsanläggningar på byggnadernas tak. Detta möjliggörs genom att analysera byggnadernas form i kombination med energisnål uppvärmning. Om energisnåla fastigheter byggs så kan den exporterade mängden el från solcellsanläggningarna kompensera för fjärrvärmens koldioxidutsläpp – om fjärrvärmesystemet har låga koldioxidutsläpp.

Därmed kan man skapa en koldioxidneutral stadsdel.

Fjärrvärmen ger låga koldioxidutsläpp

Om fjärrvärmesystemets koldioxidutsläpp kan hållas låga kan man förenkla det så att ett bostadsområde måste producera mer el än vad som används för att kunna ha en koldioxidneutral stadsdel. Det blir betydligt svårare om värmepumpar används för uppvärmning.

Vi i Gävle ska vara glada att vi har det fjärrvärmesystem vi har med extremt låga koldioxidutsläpp. Det gör fjärrvärmen mycket konkurrenskraftig mot alternativa uppvärmningssätt i framtiden.

Vill du veta mer?

Här finns slutrapporten att läsa i sin helhet.

Trevlig läsning!

Det här är nummer 42 av 100 framsteg som vi gör för en bättre morgondag. 
Här kan du läsa mer om varför vi tycker det är viktigt att göra skillnad. #100framsteg

Publicerades den 25 november, 2021.

Gå till nyhetsarkiv