Mångmiljonstöd till projekt om koldioxidlagring

Energimyndigheten har beviljat oss 2,7 miljoner kronor för att göra en förstudie om avskiljning, transport och mellanlagring av koldioxid.

Tillsammans med Gävle Hamn ska vi utreda om det är möjligt att vid vårt kraftvärmeverk Johannes fånga in koldioxid för att sedan transportera den till Gävle Hamn för mellanlagring. Förstudien skulle i förlängningen kunna bidra till att Gävle Energi uppnår negativa utsläpp, det vill säga att vi tar bort mer koldioxid från atmosfären än vi tillför. Projektet kan därmed komma att sätta Gävleborg på kartan såväl nationellt som internationellt.

Bidra till nettonollutsläpp år 2045

BECCS kallas tekniken, vilket står för Bio Energy Carbon Capture and Storage. Tekniken används för att fånga in koldioxid efter förbränning av biobränslen för att sedan komprimera koldioxiden till flytande form och slutligen lagra den under jord.

– BECCS är en ny teknik. Det ska därför bli oerhört intressant att göra den här förstudien. Vi hoppas att den ska leda till en långsiktigt hållbar lösning som ska bidra till negativa koldioxidutsläpp och att vi därmed bidrar till att nå Sveriges mål om nettonollutsläpp senast år 2045, säger Linn Kihlström som är affärsområdeschef för energiproduktion på Gävle Energi.

Vid en eventuell framtida investering i en fullskalig anläggning bedöms cirka 110 000 ton biogen koldioxid per år kunna avskiljas från Johannes kraftvärmeverk.

–   Den gröna omställningen pågår för fullt ute hos regionens industri och Gävle Hamn vill vara en möjliggörare för aktörer i regionen som arbetar mot nationella klimatmål. Att vara del i det här projektet känns extra roligt om vi därmed kan bidra till att vårt systerbolag når minusutsläpp. Och lyckas vi skapa ett regionalt samarbetskluster, kan det i förlängningen bidra till att hela vår exporttunga region blir en koldioxidsänka, säger Linda Astner, hållbarhetschef i Gävle Hamn.

Förstudien startar den 1 januari 2022.

Det här är nummer 43 av 100 framsteg som vi gör för en bättre morgondag. 
Här kan du läsa mer om varför vi tycker det är viktigt att göra skillnad. #100framsteg

Publicerades den 30 november, 2021.

Gå till nyhetsarkiv