Nu inför vi betalningssystem på laddstolpar

Hittills har det varit gratis att ladda sin elbil vid flera av våra publika laddstolpar.

Från den 1 juni kommer elbilsförare att få betala för laddningen när nytt betalningssystem införs.

– När vi installerade den första laddstolpen för allmänheten år 2013 fanns inget betalningssystem som passade våra eller kundernas behov. Vi valde därför att avvakta för att hitta en långsiktigt bra lösning som passade både oss, fordonsägarna och dessutom gynnade utvecklingen av laddinfrastrukturen i Gävle kommun. Nu har vi gjort det, säger Anders Holmsten, chef för affärsområde Energitjänster på Gävle Energi.

Vanligt med betalning

I de flesta andra städer idag kostar det redan att ladda sin elbil. Att betallösningen har dröjt i Gävle har varit till glädje för de som kunnat ladda gratis men också till visst besvär då flera laddplatser i perioder har använts som långtidsparkeringar. Det i sin tur har gjort att andra som vill ladda sin elbil inte har kunnat göra det.

– Våra laddplatser är till för alla med elfordon och vi vill att så många som möjligt ska kunna använda dem. Att vi inför betalning för laddningen hoppas vi ska bidra till att det blir mer rörelse och att fler får möjlighet att ladda sina fordon, säger Anders Holmsten.

Betalning för laddning av elfordon

I priset för laddningen ingår förutom själva elkostnaden även kostnaden som det innebär för Gävle Energi att bygga laddplatsen samt att sköta drift och underhåll av laddstolparna.

Instruktioner för hur man laddar och betalar finns på varje laddstolpe där betalning krävs.

Betalning för laddningen sker med betalkort. I framtiden kommer man även att kunna använda Gävle Energis app för att betala för sin laddning.

Betalningssystemet börjar gälla den 1 juni 2021.

Betalningsinstruktioner på fordonsladdare för elbilar. 1. Anslut kabeln 2. Välj betalsätt Med app eller med betalkort 3. Ladda
Betalningsinstruktioner på fordonsladdarna

Historik – intressanta fakta

1997 Gävle Energi tar hem och testar den första elbilen.
2009 De första laddstolparna uppfördes i Gävle inom ramarna för projekt Shopping Circle.
2013 Fem riktiga elbilar i Gävle Energis verksamhet och första snabbladdningsstationen byggdes utanför Gävle Energis huvudkontor på Näringen.
• 2017 Gävle Energi vann den nationella tävlingen Laddguldet, ”Sveriges bästa elbilskommun”.
2018 Med ekonomiskt stöd från Naturvårdsverkets Klimatklivet byggde Gävle Energi 166 laddplatser runtom i Gävle kommun.
2021 Gävle Energi tillhandahåller 220 laddplatser runt om i Gävle och erbjuder fastighetsägare lösningar för fordonsladdning.Publicerades den 24 maj, 2021.

Gå till nyhetsarkiv