Minska klimatpåverkan från IT-produkter

Vilken klimatpåverkan har IT-teknik? Och vad kan man tänka på?

Datorer, mobiltelefoner och annan it-teknik är viktiga arbetsredskap för de allra flesta företag. Men visste du att de också har en stor klimatpåverkan? På Gävle Energi köper man in produkter som ska hålla länge, som kräver lite underhåll och, som där det är möjligt, har en miljömärkning.

– Den största delen av de datorer vi köper in idag är märkta enligt något som kallas TCO och EPEAT, berättar Timmy, IT-tekniker på Gävle Energi.

EPEAT är en organisation som drivs av GCO (Green Electronics Council). Det är en certifiering med tre olika certifieringsnivåer, ”Gold”, ”Silver” och ”Bronze”. Alla nivåer måste uppfylla ett visst minimikrav och därefter bedöms produkten efter kriterier som inte är tvingande att uppfylla. Upp till 50% frivilligt uppfyllda kriterier får produkten Bronze. Uppfyller produkten minst 50% av alla frivilliga kriterier får de ”silver”-märket och ”gold” får man om man möter minst 75% av alla frivilliga kriterier.

Tvingande kriterier är bland annat krav på material, livslängd, energiförbrukning, livscykel, förpackning och koldioxidavtryck. Men även hur ett företag presterar inom hållbarhetsfrågor över lag.

– Våra standardmodeller är alla certifierade enligt EPEAT Gold, förklarar Timmy.

TCO innebär omfattande krav både inom social och miljömässig hållbarhet och gäller under IT-produktens hela livscykel.  Till exempel så måste krav på arbetstider, arbetsmiljö och löner följas i fabriker där certifierade produkter tillverkas. Produkterna måste också möta krav på energieffektivitet, användarvänlighet och att användandet av skadliga ämnen begränsas.

Vad händer när produkten gjort sitt?

Den absolut största klimatpåverkan från en it-produkt uppstår under tillverkningsprocessen. Det innebär att varje produkt som kan återanvändas och ersätta en nyproducerad blir en vinst för klimatet.

– Vår leverantör Atea har en tjänst som de kallar Goitloop, berättar Timmy. Det är en återtagstjänst där man enkelt kan skicka in utdaterade it-produkter så tas de om hand. Det kan vara allt från tangentbord, möss, kablage och servrar till datorer, fortsätter han.

När produkterna kommer till deras logistikcenter i Växjö så raderas, värderas och rengörs alla enheter. Det som kan få ett nytt liv säljs vidare medan resten återvinns.

– Man får en liten kompensationssumma som tack, förklarar Timmy. Men det viktigaste är att produkterna kan få en andra chans. Eller egentligen en tredje, eftersom vi så långt det är möjligt återanvänder produkterna internt först, avslutar han.

Gamla IT-produkter får nytt liv eller återvinns på rätt sätt.

Det här är nummer 36 av 100 framsteg som vi gör för en bättre morgondag. 
Här kan du läsa mer om varför vi tycker det är viktigt att göra skillnad. #100framsteg

Publicerades den 25 maj, 2021.

Gå till nyhetsarkiv