Års- och hållbarhetsredovisning 2020

Nu finns Gävle Energis års- och hållbarhetsredovisningen för 2020.

– De planer vi tänkt oss och de förutsättningar vi trodde att vi hade när 2020 började fick vi snart omvärdera, ompröva och anpassa. I och med att många verksamheter i ett energibolag är samhällsviktiga fokuserade vi på att upprätthålla en stabil leverans till våra kunder, säger Håkan Jönsson, VD Gävle Energi.

Trots pandemi, varmt väder och de låga priserna på el och elcertifikat innebar 2020 ett nytt rekordresultat för Gävle Energi.

I års- och hållbarhetsredovisning för 2020 kan du läsa mer om det speciella året som gått. Här hittar du den.

Publicerades den 27 maj, 2021.

Gå till nyhetsarkiv