Unga energihjältar för framtida smarta beteenden

Vår energipedagog utbildar både barn och vuxna i energianvändning, men hur kommer det sig egentligen att han vänder sig till barn i förskoleålder?

Gävle Energis energipedagog Samuel Costa Nordvall besöker förskolorna i Gävle kommun för att utbilda dem i energi- och elanvändning. Varje termin besöker han ungefär tio förskolor.

– Genom att lära barn om energi på ett roligt och inspirerande sätt blir de mer medvetna om att de använder energi och hur de kan slösa mindre. Dessutom kan vi förhoppningsvis få dem att söka sig till vår bransch i framtiden, säger Samuel.

På flera av Gävle kommuns förskolor finns en TV-skärm med en smiley som med sitt ansiktsuttryck visar om förskolan använder mycket eller lite el precis i den stunden. Det har resulterat i att det ofta är barnen som håller ordning på pedagogerna och påminner om att släcka lamporna när figuren är ledsen.

Smiley-funktionen i kombination med utbildning av personal och besök hos barnen gör att medvetenheten om energi och elanvändning ökar.

Ett inspirerande lärande

Besöket på förskolan inleds med en fråga – vet ni vad energi är och var den finns?

När det är tydligt för alla att energi är något som finns i lampan och i oss själva är det dags för experiment. Ett av experimenten går ut på att barnen får krypa ner i en låda och uppleva energiomvandlingen i sin egen kropp. Maten vi äter omvandlas till värme som sedan gör luften i lådan varm. I ett annat experiment använder Samuel en leksakskyckling för att visa om något kan eller inte kan leda ström. Barnen får stå i en cirkel och hålla varandra i händerna och när cirkeln sluts piper kycklingen.

– Jag brukar ta hjälp av en sax då både plast och metall finns i elledningar. Det blir då tydligt att plasten skyddar oss medan metallen leder strömmen, berättar Samuel. Jag brukar också använda en banan som ett exempel för att visa att den leder ström eftersom den innehåller vatten, precis som oss människor, och vatten kan leda ström.

Spaning efter energitjuvar

Mot slutet av besöket får barnen spana efter energitjuvar på förskolan som står och drar energi i onödan. En vanlig energitjuv är tända lampor i rum där ingen är. De får även lära sig hur de kan spara energi genom att till exempel tvätta händerna utan att slösa för mycket vatten och ha ytterdörren öppen så kort tid som möjligt.

– Min förhoppning är att göra barnen till energihjältar som hjälper till och lär oss vuxna att vara energismarta och stoppa energitjuvarna i vardagen. Alla jag möter har möjligheten att vara en del av den förändring som behöver göras i samhället för att klara klimatutmaningarna, säger Samuel.

Vad är en energipedagog?

  • En energipedagog utbildar om energi och hur vi kan minska vårt energislöseri. Alla som träffar vår energipedagog ska bli mer energismarta.
  • Tjänsten skapades från början tack vare ett samarbete med Gävle kommun och deras bolag. Kommunen sökte medel för energieffektivisering hos Energimyndigheten, men medlen fick inte läggas på teknik. Därför skapades tjänsten år 2013 och sedan dess är yrkesrollen energipedagog en fast roll hos Gävle Energi.
  • Vår energipedagog har arbetat mycket med barnen i skolorna, förskolepedagogerna samt andra yrkesgrupper inom Gävle kommuns verksamheter. Det är också energipedagogen som håller i många av våra studiebesök på Gävle Energis anläggningar.

Det här är nummer 33 av 100 framsteg som vi gör för en bättre morgondag. Här kan du läsa mer om varför vi tycker det är viktigt att göra skillnad. #100framsteg

Publicerades den 13 april, 2021.

Gå till nyhetsarkiv