Flyg över Sveriges fjärrvärme

Gävle hamnar på plats 13 av 268 när man spanar från en gåsrygg! Årets Nils Holgersson rapport är här

Många har nog hört talas om Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige, där en pojke förvandlad till pyssling reser genom hela landet på ryggen på en tamgås. Det du kanske inte visste är att det finns en rapport med samma namn. Nils Holgersson rapporten är framtagen av Bostadsrätterna, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen och SABO och ”förflyttar” en fastighet mellan landets olika kommuner för att jämföra prisnivåerna på bland annat fjärrvärme.

Av de 268 kommuner som rangordnas för fjärrvärme så hamnar Gävle på plats 13. Vi är alltså bland de kommuner som har den lägsta fjärrvärmekostnaden i landet. Att kunna leverera värme till ett konkurrenskraftigt pris är viktigt för oss och det känns bra att vi kan leva upp till det.

Vad påverkar priset för fjärrvärme?

– Det är många saker som påverkar priset, förklarar Roger Roos, affärsprojektledare på Gävle Energi. Några av dem är såklart kostnader för administration, personal och underhåll. Men även bränslemarknadens utveckling är en av omvärldsfaktorerna som vägs in, berättar han.

Vi har en kostnadsbaserad prissättning på fjärrvärmen. Det innebär att vi ska täcka de kostnader vi har men samtidigt följa vårt ägardirektiv och erbjuda konkurrenskraftiga taxor och avgifter i förhållande till jämförbara kommuner, förklarar Roger. Vi försöker hela tiden att effektivisera och automatisera samtidigt som vi har kunden i fokus, avslutar han. Utan våra kunder vore vi ingenting.

Roger står framför tomten vid ”Godisfabriken” där fjärrvärmen kommer att användas både i hus, men även för att värma gator och torg.

Här kan du läsa mer om Nils Holgersson rapporten.

Prisdialog med företag, föreningar och fastighetsägare

Det är viktigt med en transparent och rättvis prissättning av svensk fjärrvärme och ett verktyg för att se till att det är just så är Prisdialogen. Prisdialogen innebär helt enkelt att företag, bostadsrättföreningar och fastighetsägare har dialog och samråd med sin fjärrvärmeleverantör.

På Gävle Energi har man nyligen haft årets första samråd där man bland annat diskuterade prissättningen. Vi passade också på att berätta mer om det spännande projektet att koppla ihop Gävle och Sandvikens fjärrvärmenät, vilket leder till att fler får tillgång till fjärrvärme från förnybara källor.

Publicerades den 16 april, 2021.

Gå till nyhetsarkiv