NTA väcker barns intresse för teknik

Naturvetenskap och teknik för alla finns för elever från förskola till högstadiet och syftet är att väcka intresset för naturvetenskap hos barn.

NTA består av olika teman och innehåller material, utbildning och lärarhandledning inom olika naturvetenskapliga teman. Ett tema kan vara till exempel luft, fjärilars liv eller kretsar kring el. Lådan med namnet ”Kretsar kring el” bidrar vi till sedan ungefär 10 år tillbaka.

– Varje tema har olika företag knutna till sig som eleverna kan vända sig till för få hjälp och stöd av i arbetet. Energipedagogen besöker klasserna och utför experiment om energiformer, utbildar om hållbar utveckling och berättar lite om oss på Gävle Energi, berättar energipedagogen Mattias Eriksson som är vår NTA-samordnare.

Genom att arbeta med NTA får barn i förskoleålder en tidig inblick i naturvetenskap medan eleverna i grundskolan övar sig på att lösa problem, tänka analyserande och utveckla handlingskompetens.

Tillsammans skapar vi förutsättningar för en hållbar framtid.

Bakgrund

Bakom NTA står en ekonomisk förening. Föreningen är en medlemsorganisation som ägs, finansieras och styrs av de kommuner och friskolor som är medlemmar.

NTA strävar också efter samverkan med högre utbildning och lokalt näringsliv för att stimulera lokalt utvecklingsarbete och fördjupad kompetensutveckling.

Läs mer på ntaskolutveckling.nu.

Foto: NTA

Det här är nummer 23 av 100 framsteg som vi gör för en bättre morgondag. Här kan du läsa mer om varför vi tycker det är viktigt att göra skillnad. #100framsteg

Publicerades den 17 december, 2020.

Gå till nyhetsarkiv