Historiskt projekt för framtidens elnät

I skogen mellan Gävle och Furuvik gör vi just nu något historiskt. Vi bygger en helt ny mottagningsstation i vårt elnät.


Långbro, som stationen ska heta, kommer att fungera som både mottagnings- och fördelningsstation*. Det var 40 år sedan vi senast byggde en mottagningsstation. Så bara det är anmärkningsvärt.

Vi bygger för Gävles utveckling och framtidens behov

Långbro kommer också att bli historisk eftersom vi för första gången ska ansluta vårt elnät till det överliggande 130 kV-nätet. Men vad innebär det egentligen?

– Det gör att mer effektkrävande verksamheter kommer att kunna etablera sig här i Gävle. Ju högre spänning, desto mer effekt kan vi överföra till våra kunder. Långbro är därför en viktig åtgärd för att framtidssäkra vårt elnät, berättar Teddy Hjelm, strateg på affärsområde Elnät.

Smartare användning av vårt befintliga elnät

Tack vare bygget av Långbro kommer vi dessutom att kunna använda vårt elnät på ett smartare sätt. Den fördelningsstation som tidigare har försett bland annat Furuvik, Bomhus och Mårtsbo kommer nämligen att avlastas och tack vare det kommer vi att kunna fördela elen i vårt nät på ett mer hållbart och driftsäkert sätt.

– Våra kunder i bland annat Furuvik, Bomhus och Mårtsbo kommer tack vare Långbro att få ett stabilare elnät och drabbas av färre strömavbrott, förklarar Teddy.

Vi har mycket att se fram emot med andra ord. Vi räknar med att kunna ta Långbro i drift i maj 2021.

*Bakgrund

  • Sveriges elnät består av olika nivåer med olika hög spänning. På lokal nivå har vi alltså hittills bara varit anslutna till 70 kilovoltsnätet. Nu ansluter vi oss för första gången till 130 kV-nätet och gör det därmed möjligt för våra kunder att ta ut större effekt i sina verksamheter. Man kan helt enkelt säga att vi ser till att det finns ström till alla som behöver det, när de behöver det.
  • Med mottagnings- och fördelningsstation menas att stationen kommer både att ta emot ström från överliggande elnät och fördela det vidare till underliggande elnät.

Det här är nummer 24 av 100 framsteg som vi gör för en bättre morgondag. Här kan du läsa mer om varför vi tycker det är viktigt att göra skillnad. #100framsteg

Publicerades den 21 december, 2020.

Gå till nyhetsarkiv