Unikt samarbete firar tio år

2010 bildades Bomhus Energi AB, ett resultat av ett unikt samarbete mellan kommunalägda Gävle Energi och skogsindustriföretaget BillerudKorsnäs.

Anläggningen som ägs till hälften av vardera parter säkrar både ångleveranser till industrin och behovet av hetvatten till fjärrvärmenätet.

– Vi har en av Sveriges bästa fjärrvärmeleveranser när det gäller resurs och miljö, säger Inger Lindbäck, VD Gävle Kraftvärme och vice VD Gävle Energi. Genom att vi använder restenergi från industrin används mindre biobränsle och vi får ännu större miljövinster.

Värme till Gävle och el och ånga till industrin

Samarbetet med Korsnäs (numera BillerudKorsnäs) är inget nytt då företagen har samarbetet i över fyrtio år med leveransen av restenergi. Med Bomhus Energi stärktes det ytterligare. Både samarbetet och anläggningen är unik. En panna och en turbin delas mellan två verksamheter och det gör det hela mer effektivt och mindre resurskrävande. Gemensamt har man skapat system där det mesta tas till vara. Restvärmen levereras som fjärrvärme till Gävle och elen och ångan använder BillerudKorsnäs i produktionen.

Minskat med 120 000 ton koldioxid per år

I projektet med att bygga Bomhus Energi tog man bort 20 000 kubikmeter fossil olja vilket motsvarar cirka 60 000 ton fossil koldioxid per år. Det är den enskilt största miljöbesparingen i regionen. Några år tidigare hade BillerudKorsnäs även byggt om indunstningen och tagit bort lika mycket olja då. Totalt har alltså 120 000 ton koldioxid per år försvunnit från området sedan 2010.

Vill du veta mer? Här hittar du mer information om bolaget.

Det här är nummer 15 av 100 framsteg som vi gör för en bättre morgondag. Här kan du läsa mer om varför vi tycker det är viktigt att göra skillnad. #100framsteg

Publicerades den 18 september, 2020.

Gå till nyhetsarkiv