Nysvenskar lär sig mer om energi i Boskolan

Sedan våren 2015 har vi tagit emot besök av nysvenskar på vårt kraftvärmeverk Johannes i projektet Boskola.

I Boskolan får den som är ny i Sverige lära sig mer om svensk boendekultur. Här får de en inblick i det svenska samhället och våra viktiga miljöfrågor, bland annat hur vi spar energi, sopsorterar och spar vatten.

Samarbete för en bra sak

I projektet ingår även Gavlegårdarna, Räddningstjänsten, Gästrike Vatten och Gästrike återvinnare. Samarbetet gör det enklare att nå ut till personer som det annars kan vara svårt att nå ut till.

– På det här sättet får vi en helhet och bredd och kan förstärka vårt gemensamma miljöarbete, berättar Samuel Costa Nordvall, Energipedagog på Gävle Energi.

Tillsammans möjliggör vi för nya personer i Sverige att kunna leva, bo och verka i Gävle och regionen på ett hållbart sätt.

Introduktion i det svenska energisystemet

Samuel brukar ta emot våra besök på kraftvärmeverket Johannes. Där får deltagarna en introduktion i det svenska energisystemet och tips på hur de själva kan vara mer energismarta.

De får även en genomgång av vad elräkningen innehåller och hur de kan följa upp sin elanvändning på Mina Sidor hos oss. Avslutningsvis får de veta hur fjärrvärmen fungerar och gå en rundtur inne på Johannes.

Överlag har deltagarna lämnat positiva kommentarer efter besöken och känt att de fått kunskaper som de inte hade tidigare. Det lyckade konceptet fortsätter även i vår då vi beräknas ta emot tre grupper.

Det här är nummer 3 av 100 framsteg som vi gör för en bättre morgondag.
Här kan du läsa mer om varför vi tycker det är viktigt att göra skillnad. #100framsteg

Publicerades den 20 februari, 2020.

Gå till nyhetsarkiv