Framtidens klimatsmarta stad

Vi vill se hur vi kan göra en klimatneutral bebyggelse med fjärrvärme och solceller. Tillsammans med Högskolan i Gävle, Uppsala Universitet och Gävle kommun har vi därför gjort en ansökan till Future Heat om forskningsstöd.

Future Heat är del av fjärrvärmebranschens gemensamma forskning och utveckling.

Godkänd ansökan

Vår ansökan är nu godkänd och vi kan starta upp projektet.

­Riktigt roligt, säger Mattias Gustafsson som är projektledare för Future Heat på Gävle Energi.

­ Med dagens byggregler premieras värmepumpar framför fjärrvärme. I projektet vill vi visa på fjärrvärmens fördelar och tillsammans med solcellstekniken visa att fjärrvärme kan utgöra basen för en framtida klimatneutral bebyggelse, fortsätter Mattias.

Mattias Gustafsson, projektledare för Future Heat på Gävle Energi

Framtidens klimatsmarta stad

Området Näringen här i Gävle är utvald av regeringen som ett av sju områden där den framtida nya klimatsmarta staden ska ta form. En framtida bebyggelse av olika fastigheter kommer att simuleras. I projektet ska kritiska faktorer identifieras för användande av fjärrvärme i framtida områden med klimatneutral energianvändning.

Projektet beräknas vara klart årsskiftet 2020-21.

Mer om Future Heat

Målet med projektet Future Heat är att ta fram den kunskap som behövs för att fjärrvärmeföretag ska vara framgångsrika och kunna fortsätta bidra till en positiv omställning av energisystemet.

Future Heat är en del av Energiforsk. Mer information finns att läsa på energiforsk.se/program/futureheat

Publicerades den 15 november, 2019.

Gå till nyhetsarkiv