Asfaltering längs Kyrkogatan och anslutande tvärgator

Vecka 44 kommer vi att asfaltera Kyrkogatan och de anslutande tvärgatorna Norra Slottsgatan, Norra Skeppargatan och Norra Stapeltorgsgatan efter fjärrvärme- och fjärrkylaprojektet.

Så här påverkas du

Under asfalteringen kommer trafikvakter att användas för att trafiken ska flyta på så bra som möjligt men viss köbildning kan uppstå. Vi räknar med att bli klara samma vecka.

Vi ber om överseende med de eventuella besvär som detta kan leda till. Vid frågor kontakta vår kundservice på telefon 026– 17 85 75.

Publicerades den 24 oktober, 2019.

Gå till nyhetsarkiv