Energi- och digitaliseringsminister på besök

Anders Ygeman, Energi- och digitaliseringsminister, har varit på besök hos Gävle Energi för att få höra mer om verksamheten. På agendan stod bland annat det unika samarbetet med BillerudKorsnäs, utbyggnaden av fibernätet och den satsning som gjorts på regionens laddningsinfrastruktur.

Världens första fossilfria välfärdsland

Regeringen har som målsättning att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp.

I Gävle kan du leva fossilfritt

Som regionens största energiföretag bidrar vi till att nå målet då vi har en 100% förnybar bränslemix i fjärrvärmenätet och levererar 100% förnybar el. Samarbetet med BillerudKorsnäs, där vi bland annat tar tillvara på restvärme från industrin, är ett exempel på hur vi tillsammans med näringslivet kan minska regionens klimatpåverkan. På Gävle Energi är grön el inget tillval, utan en självklarhet.

– Hos oss kan man inte ens göra fel val som kund, alla får 100% fossilfri fjärrvärme och el per automatik, berättar vice vd, Inger Lindbäck.

Lätt att åka rätt

Ett annat viktigt steg för att underlätta för privatpersoner och företag att göra klimatsmarta val, är den satsning som görs på regionens laddinfrastruktur för elfordon. Dels bygger vi ut det publika nätet av laddstolpar men vi erbjuder även lösningar för företag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner.

En uppkopplad region

Sverige ska vara helt uppkopplat till år 2025, enligt regeringens bredbandsmål. Redan år 2020 ska 95% av företagen och 90% av hushållen ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. I Gävle nådde vi de målen 2018 genom vårt eget fibernät, GavleNet. Tekniken och servicen ökar tillgängligheten, gör livet lite bekvämare och enklare för oss alla, och är viktigt för tillväxten i regionen.

Måste flera betyda mera?

Ett av våra nästa steg för att bidra till en hållbar framtid är att kunna hjälpa våra kunder att bli ännu mer energieffektiva.

– Idag är hållbarhet och resursutnyttjande en förutsättning för att ett energibolag ska vara effektivt och framgångsrikt. Att hjälpa våra kunder att bli energismarta leder till att vi slipper bygga nya produktionsanläggningar trots att vi få fler kunder. Det är den bästa resurseffektiviseringen vi kan bidra med, avslutar Inger Lindbäck.

Publicerades den 18 september, 2019.

Gå till nyhetsarkiv