I Gävle kan du leva fossilfritt

Ja, det många fortfarande har som framtidsvision är något som förverkligades i Gävle för flera år sedan. Men det betyder inte att investeringarna för framtiden har upphört. Tvärtom. Hela tiden finns Gävle Energi bakom kulisserna, som en möjliggörare för Gävles invånare, näringsliv, miljö och framtid.

Möjliggör genom unika samarbeten

En viktig del av Gävle Energis framgångar är samarbeten med andra aktörer i regionen. Det finns en prestigelöshet och en nyfikenhet, oavsett om det gäller vård, skola, idrott eller näringsliv.

– Vi tittar hela tiden på nya möjligheter och söker långsiktiga samarbeten. Det är till exempel tack vare vårt unika samarbete med Billerud Korsnäs, där vi bland annat tar tillvara på deras restvärme, som gjorde att vi fick ett 100% fossilfritt fjärrvärmesystem så tidigt. Det gäller att hjälpas åt och göra
det så enkelt som möjligt. Hos oss kan man till exempel inte ens göra fel val som kund, alla får 100% fossilfri fjärrvärme och el per automatik, berättar vice vd, Inger Lindbäck.

Sprider kunskap och bidrar aktivt till samhällsnytta

Gävle Energi har en energipedagog som sprider kunskap om de klimatutmaningar som finns idag och vikten av att använda förnybara energikällor.

– Vår energipedagog har besökt Gävle kommuns samtliga förskolor och många skolor för att undervisa i ämnet. Vi ser det som en investering för framtiden på flera plan och det är ett populärt inslag bland både elever och lärare, säger marknadschef Malin Eriksson.

Nästa steg är att hjälpa våra kunder

– Idag är hållbarhet och resursutnyttjande en förutsättning för att ett energibolag ska vara effektivt och framgångsrikt. Effektiviseringar är speciellt viktigt för vår växande stad. Att hjälpa våra kunder bli energismarta leder till att vi slipper bygga nya produktionsanläggningar trots att vi får fler kunder. Det är den bästa resurseffektiviseringen vi kan bidra med, säger Inger Lindbäck.

Forskarskola och första doktorn

Tillsammans med Högskolan i Gävle var Gävle Energi med och startade Företagsforskarskolan. Under de senaste åren har ett 20-tal doktorander genomfört forskning inom området ”Resurseffektiva energisystem i den byggda miljön”. Mattias Gustafsson är den första som slutfört forskarskolan och är numera disputerad doktor och anställd av Gävle Energi.

– Redan idag driver Gävle Energi ett stort antal utvecklingsprojekt som syftar till ett hållbart samhälle. Mitt uppdrag är att driva utvecklingen effektivt, i rätt riktning och synliggöra synergier både för koncernen, samhället och för den enskilda näringsidkaren, säger Utvecklingssamordnare Mattias Gustafsson.

Fakta om Gävle Energi

• Gävle Energi har funnits i 127 år
• Omsätter 1,2 miljarder
• Levererar 100% förnybar el till drygt 40 000 kunder runt om i landet
• Har 220 medarbetare och en mängd samarbetsparters
• Har 100 % förnybar bränslemix i Gävle stads fjärrvärmenät
• Alla koncernens fordon kan drivas med fossilfria bränslen
• Arbetar aktivt med att bygga ut ladd-infrastrukturen för eldrivna
fordon och vann ”Laddguldet” 2017

Publicerades den 18 juli, 2019.

Gå till nyhetsarkiv