fbpx

Kraftvärme

Kraftvärme

Kraftvärmeanläggningar är mycket energieffektiva och miljöanpassade system som både kan producera el, värme och ånga till fjärrvärmenät och industri. Dessutom kan värmen från rökgaserna återvinnas.


För fjärrvärmeproduktionen till fjärrvärmenätet i Gävle finns två kraftvärmeanläggningar, två hetvattenpannor och en anläggning med restvärme.

Våra anläggningar

Johannes kraftvärmeverk 

Johannes startades år 1999 och från anläggningen levererar vi både värme och el. Pannan producerar 77 MW fjärrvärme inklusive rökgaskondensering och 23 MW el. Det huvudsakliga bränslet till pannan är bark och returträ.  


Ersbo

Anläggningen producerar värme och används som reserv till Johannes, Bomhus Energi och BillerudKorsnäs. Hetvattenpannorna värms upp med bioolja.


Carlsborg

Anläggningen har samma funktion som Ersbo. Hetvattenpannorna värms upp med bio-olja. 


Bomhus kraftvärmeverk

Under 2010 bildade Gävle Energi och BillerudKorsnäs det gemensamma bolaget Bomhus Energi AB. Det nya kraftvärmeverket säkrar de framtida fjärrvärmeleveranserna i Gävle och minskar oljeberoendet i BillerudKorsnäs och i Gävle Energis energisystem. Produktionen startades 2013. Pannan producerar 150 MW värme inklusive ånga och rökgaskondensering och 90 MW el. Det huvudsakliga bränslet till pannan är bark.


BillerudKorsnäs

Från anläggningen återvinns restvärme och indunstningsvärme. Den har dessutom stor reservkapacitet till fjärrvärmenätet.

Bild från BillerudKorsnäs AB.

Frågor och svar