Stefan Öberg är affärsområdeschef på fastighetsbolaget Castellum och ansvarar för deras fastighetsbestånd i Gävle. Totalt förvaltar Castellum cirka 110 000 kvadratmeter lokalyta fördelat på ungefär 100 hyresgäster och 12 fastigheter. Tre av dessa fastigheter är anslutna till fjärrkylanätet. En planering för övriga fastigheters anslutning pågår kontinuerligt.

Vi förbättrar ständigt våra fastigheter för att nå våra miljömål och minska vår miljöpåverkan. Därför ansluter vi fastigheter till fjärrkylanätet.

– Castellum vill vara det främsta, mest hållbara fastighetsbolaget i Norden. Vi förbättrar ständigt våra fastigheter för att nå våra miljömål och minska vår miljöpåverkan. En miljömässigt hållbar kyllösning är en stor del av det. Därför ansluter vi fastigheter till fjärrkylanätet, säger Stefan.

En central anläggning som producerar kyla

En av fördelarna med fjärrkyla är att man har en enda central anläggning som producerar kyla i stället för att varje fastighet ska ha sin egen kylanläggning. Små, lokala kylanläggningar bullrar dessutom ofta och använder miljöfarliga ämnen som freoner och andra kemikalier.

– När vi nu går över till fjärrkyla ser vi fram emot att slippa alla kemikalier. Det handlar om drygt 90 kilo kylmedia per år som vi blir av med. Det motsvarar utsläpp av cirka 162 ton koldioxid om kylmedierna skulle komma ut vid ett läckage. Det känns bra både för oss som hanterar kylmaskinerna och naturligtvis för miljön, berättar Stefan.

Gävle Energi sköter drift och service

Precis som med fjärrvärmen sköter Gävle Energi driften och servicen för fjärrkylan. Det är en stor trygghet, enligt Stefan.

– Det kan vara osäkert med driften av små, lokala kyllösningar. Vid ett eventuellt haveri är det inte säkert att felet går att reparera med en gång. I värsta fall måste vi vänta flera dagar på att få reservdelar vilket förstås kan ställa till det för våra kunder och så vill vi inte ha det.

Möjligt med smarta lokala lösningar

Fjärrkyla bygger som sagt på att det finns ett ledningsnät med en central anläggning. Anläggningen förser fastigheterna runtom i nätet med kallt vatten som konverteras till kyla för både industriella processer och för att skapa ett behagligt inomhusklimat.

Castellum har en fristående lösning från Gävle Energi till en av byggnaderna på Högskolan i Gävle.

– Byggnaden använder både komfortkyla för att få det behagligt inomhus om sommaren och processkyla för att hålla laboratoriet i rätt temperatur, berättar Stefan.

Stefan Öberg affärsområdeschef på fastighetsbolaget Castellum
Stefan Öberg, Castellum.
Fjärrkyla Med fjärrkyla får du ett behagligt inomhusklimat och kyla till industriella processer.
Fjärrkyla svalkar kaffet på Gevalia