SKF Coupling Systems

SKF Coupling Systems är ett företag som svarvar hydrauliska kopplingar i två stora verkstadslokaler i Hofors. När det var dags för dem att göra en energikartläggning valde de Gävle Energi.

– Jag hörde mig för var jag skulle ta vägen, och alla pilar pekade mot Gävle Energi, berättar Jimmie som är EHS site coordinator på SKF.

Dolda energislukare

– Energikartläggningen blev en rejäl lucköppnare för oss. Vi tänkte att vi inte hade några energislukare och ingenting som står på och förbrukar tusentals kilowatt om dygnet, men tydligen hade vi flertalet små läckor i alla fall, säger Jimmie.

Under några veckor mättes energianvändningen på SKF Coupling Systems och utifrån det gavs flera åtgärdsförslag. Det visade sig bland annat att en av tre portar hade dålig isolering och det var en stor anledning till kalldrag i byggnaden.

– Vi hade också en gammal ventilationsanläggning, vi visste om det men vi hade inte förstått att det var en energislukare. Vi fick förslag om att slå igen den vissa timmar på dygnet och på helgerna, berättar Jimmie.

Varför ska man göra en energikartläggning?

Syftet med att göra en energikartläggning är att få kontroll på sin energianvändning. Genom att identifiera energibesparande åtgärder finns stora möjligheter att minska energianvändningen och därmed även minska kostnaderna.

Energianvändningen analyseras och i slutet sammanställs allt i en enkel rapport tillsammans med åtgärdsförslagen där energibesparingar och uppskattade åtgärdskostnader redovisas.

SKF har även fått kostnadsförslag på hur mycket pengar som kan sparas in. Om samtliga åtgärdsförslag i rapporten genomförs kommer energianvändningen minska med cirka 10 procent eller 254 000 kilowattimmar per år.

– Det är ungefär en kvarts miljon kronor per år som vi skulle kunna spara, säger Jimmie.

Energikartläggning Energikartläggning är en djupgående analys av energianvändningen i din byggnad.