Analysera er energianvändning

En energikartläggning beskriver din fastighets el-, värme- och eventuell kyla-användning över tid. Den ger information om alla energipåverkande faktorer i fastigheten, tillsammans med en nulägesstatus på tekniska installationer, skick på tak, väggar och golv och inomhustemperaturer.

I energikartläggningen får du förslag på vilka effektiviseringsåtgärder som är mest lönsamma. Med denna kartläggning har du ett genomarbetat presentationsunderlag som grund när du ska ta beslut. Vi hjälper dig gärna att genomföra de åtgärder du vill gå vidare med.

Ekonomiskt stöd finns att söka

Har du ett litet eller medelstort företag med en befintlig produkt eller tjänst? Region Gävleborgs stöd för energikartläggning kan användas för att täcka 50 procent av kostnaden, upp till max 400 000 kronor. Det betyder att du maximalt kan få 200 000 kronor i stöd.

Läs mer om kriterier för stödet och hur du gör din ansökan på Region Gävleborgs hemsida.

Intresseanmälan Energitjänster

Gävle Energi hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen. Läs mer på www.gavleenergi.se/gdpr

Är du intresserad och vill veta mer?

Fyll i formuläret eller kontakta vår säljare så hjälper vi dig.

Roger Roos
Säljare
026-17 86 61
Mejla
Läs mer
Energistatus
Energistatus är enklare form av energikartläggning av din fastighet.
Energideklaration
Våra certifierade energiexperter energideklarerar din fastighet.
Vad säger våra företagskunder?
Så här har våra företagskunder hittat rätt energilösningar.