Injustering

Ojämn värmefördelning gör att vissa lägenheter i en fastighet har väldigt varmt medan andra har för kallt. Problemet kan lösas med hjälp av vår tjänst Injustering som fördelar flödet jämnt över alla lägenheter. Injusteringen ger ett bra och rättvist inomhusklimat och bidrar i de allra flesta fall till att energianvändningen minskar.

BRF Stammen vände sig till Gävle Energi för att få en energiöversyn när de märke att deras värmeanvändning var hög. När man gjort en översyn upptäcktes det att en justering av flödet genom alla ventiler behövdes i lägenheterna.

– Då kändes det lämpligt att välja Gävle Energi till detta eftersom Gävle Energi redan hade hand om vår fjärrvärme. Det blev enkelt att låta er sköta det, berättar Kjell som är ordförande i BRF Stammen.

Så går en injustering till

Vid en injustering ställs ett KV-värde in på ventilerna, vilket är en inställning som reglerar flödet genom varje radiator. På så sätt ger radiatorerna mer eller mindre effekt, beroende på var de är placerade och vad som behövs just där.

– Resultatet man vill uppnå är en jämn värme i alla föreningens lägenheter. Då slipper man gasa på med extra värme överallt för att vissa lägenheter är kallare än andra, säger Robert som är drifttekniker på Gävle Energi.

– Vi hade så ojämn värme innan, det var väldigt varmt hos en del och vissa hade lite kallare. Nu är det mycket bättre, säger Kjell.

Minskad förbrukning och sparade pengar

Föreningens fjärrvärmeanvändning har gått ned 15% sedan injusteringen gjordes och på sikt är det många kronor som sparas in.

– Nu återstår det bara att tilläggsisolera vinden för att få ned användningen ytterligare, avslutar Kjell.

Energieffektivisering Få en bättre överblick över ditt företags energisystem.