Temperaturmätning
Den här tjänsten ger dig kontroll över inomhustemperaturen.

Optimal värme
Uppkopplad fjärrvärmecentral tillsammans med Temperaturmätning ger dig Optimal värme.

Fördelningsmätning
Många boende i föreningen? Trött på alla nätavgifter?

Energirapporter

Med våra energirapporterande tjänster och produkter får du koll på din anläggning i olika stor skala.


Energiuppföljning
Spara energi genom en utvärdering av er energianvändning.

Energideklaration
Våra certifierade energiexperter energideklarerar din fastighet.

Energikartläggning
En energikartläggning är en djupgående analys av energianvändningen i din byggnad.

Energistatus
Energistatus är enklare form av energikartläggning.

Hitta värmeluckor
Vi hjälper dig att ta kontroll över klimatskalet på din fastighet.

Hitta eltjuvarna
En analys av er elanvändning visar var och när elen används.