Fastighetsdrift

Optimera era fastigheter.


Energiutredningar

Med våra energiutredande tjänster och produkter får du koll på din anläggning i olika stor skala.


Energikartläggning
Energikartläggning är en djupgående analys av energianvändningen i din byggnad. STÖD finns

Energistatus
Energistatus är enklare form av energikartläggning av din fastighet.

Energideklaration
Våra certifierade energiexperter energideklarerar din fastighet.

Mätning och uppföljning

Med våra energirapporterande tjänster och produkter får du koll på din anläggning i olika stor skala.


Energieffektivisering

Med våra energitjänster får du koll på din anläggning.


Hitta värmeluckor
Vi hjälper dig att ta kontroll över klimatskalet på din fastighet.

Hitta eltjuvarna
En analys av er elanvändning visar var och när elen används.

Konsultation och projektledning
Vi erbjuder konsultation och projektledning inom VVS-, energi- och miljöområdet.

Belysningsbesiktning
I många större fastigheter är belysningen en avgörande faktor.