Det känns tryggt och bra med en lokal leverantör

100% förnybar el

GEPA Ytbehandling är en lackeringsfirma som vänder sig till lokala industriföretag. De lackerar allt från flak och containers till hissar och andra grövre material. Nyligen gav de nytt liv till det omtalade konstverket Rosa jeepen som står i en rondell i Gävle. I fastigheten som ligger i grustaget i Trödje använder GEPA enbart 100% förnybar el från Gävle Energi.

En trygg lokal förankring

Vi tar det från början. Varför föll valet av elleverantör på just Gävle Energi?

– I och med att vår lokal i Trödje ligger lite utanför den lokala infrastrukturen är det bra att ha en lokal förankring som känner till förutsättningarna och de olika lokala möjligheterna. Det känns tryggt och bra med en lokal leverantör, säger Patrik Grelsson, VD på GEPA Ytbehandling.

Företaget har valt att inte låsa priserna, utan har ett rörligt elpris.

– Det har varit gynnsamt för oss att ha rörligt elpris. Men det är viktigt att man har en dialog kring huruvida det är lämpligt att låsa eller inte. När jag har sådana funderingar brukar jag ringa och prata med Gävle Energi, berättar Patrik.

Konkurrenskraftiga elpriser

Men det är inte bara den mysiga lokala känslan som gör att Gävle Energi Elhandel har varit deras elleverantör de senaste fem åren. Eftersom de använder en hel del energi i sin verksamhet är det viktigt med ett marknadsmässigt och konkurrenskraftigt elpris.

– Vi försöker alltid titta om vi har konkurrenskraftig marginal mot spotmarknaden eftersom det slår ganska stort över ett år om vi skulle ligga fel i priset. Jag tycker att vi har hamnat på en bra nivå över tid, berättar Patrik.

Personlig kontakt och bra bemötande

– Man blir alltid bra bemött som kund hos Gävle Energi Elhandel. Om vi till exempel skulle behöva ökad kapacitet är det lätt att få träffa någon. Sådana praktiska frågor är enklare när man har den lokala närvaron, avslutar Patrik.

Patrik Grelsson, VD på GEPA Ytbehandling.
100% förnybar el Teckna elavtal för företag och BRF.