100 % förnybar el

El producerad av energikällor som vatten, sol, vind och biobränsle. Helt fri från fossila bränslen.

Produkter för alla

Vi har produkter för både små och stora företag, BRF:er och samfälligheter, oavsett förbrukning.

Personlig rådgivning

Vi erbjuder personlig rådgivning och hjälper gärna till vid ditt val av elhandelsavtal.

Din energipartner

Vi tror att vi genom samarbete och samverkan med våra kunder driver utvecklingen för att skapa ett Gävle som är hållbart både idag och imorgon. Hos oss kan du lita på att du köper 100 % förnybar el.

Vi har produkter för både små och stora företag, BRF:er och samfälligheter, oavsett hur stor energianvändning du har. Här kan du läsa mer om våra elavtal. Om du vill ha personlig rådgivning är du välkommen att kontakta oss. Vi hjälper dig gärna.

Liten förbrukning

  • Upp till 100 000 kWh/år
  • T.ex. kontor, caféer och mindre brf:er
  • 100 % förnybar el

Stor förbrukning

  • Över 100 000 kWh/år
  • T.ex. industrier och stora fastighetsbolag
  • 100 % förnybar el

Mer om elhandel

Utvecklingen på elmarknaden

Vad baserar vi månadens elpriser på? Vårt elhandelsteam förklarar.
Elmarknadsläget

Anvisnings- och övergångspris

Med anvisnings- och övergångspris betalar du mer för elen än du behöver.
Se priser

Vanliga frågor och svar om elavtal

En stor skillnad mot andra marknader är att det är mycket svårt att lagra elektricitet. Visserligen hjälper vattendammar för vattenkraft och lager för eldade kraftverk, men el måste produceras vid exakt samma tillfälle som den konsumeras. Det ställer krav på en dynamik i elnätet, och att stora aktörer kan förutspå och parera förändringar i förbrukning och förutsättningar.

Prissättningen på den Nordiska elmarknaden baseras mestadels på väder, då cirka 60 procent av Nordens elproduktion kommer från vattenkraft. Vilka nivåer som finns i vattenkraftverkens dammar och hur mycket det kommer att blåsa är avgörande, och där spelar bland annat nederbörd och snöavsmältning en viktig roll. Det gör att låga nivåer i vattenreservoarer kan översättas till att elpriset är högre. Men det finns fler aspekter som spelar in på hur elen prissätts, såsom de olika årstiderna, kostnad för bränsle (kol, olja gas), export- och importmöjligheter.

Månadsavgiften hjälper till att betala systemkostnader, lokalkostnader, löner och fakturakostnader.

Vi återinvesterar vinsten i verksamheten eller delar ut till våra ägare – kommunerna Gävle och Söderhamn, så de kan utveckla städerna till bättre platser att bo och verka i.

Vår el kommer från 100% förnybara energikällor så som vindkraft, vattenkraft och biobränslen. Den är helt fri från ämnen som kan skada vår miljö, som kol och olja. Du kan läsa mer om vår el och fördelningen av energikällor här.

Om du är intresserad som företag är du välkommen att kontakta våra säljare, kontaktuppgifter finns på vår webb.

Kontakta oss

Du kan läsa mer om våra avtal och teckna avtal direkt på vår webb. Vid frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss på elhandel@gavleenergi.se.

Kontakt med säljare

Vår säljare hjälper dig gärna om du har ytterligare funderingar kring elhandel.

Roger Roos
Säljare
026-17 86 61
Mejla
Läs mer
Historiska elpriser
Här kan du se våra historiska inköpspriser på el.
100 % förnybar el
Vår el är garanterat 100 % förnybar, helt fri från fossila bränslen.
Energieffektivisering
Få en bättre överblick över ditt företags energisystem.