Fjärrvärmeavgifter med start 1 januari 2020 (exkl. moms)

Kapacitet
Kapacitetsavgift = K x KP
K = Kapacitetsbehov
KP = Kapacitetspris = 34,34 kr/kWh.

Lägsta tillåtna kapacitetsbehov är 140 kWh.

Markvärmeavgift

Priset för markvärme är 568,4 kr/MWh.

Byggvärmeavgift

Priset för byggvärme är 764,2 kr/MWh.

Tips – Se anläggningens kostnader på Mina sidor

Mina sidor kan ni räkna ut er anläggnings kostnader och se hur vi beräknar ert kapacitetsbehov.

Mina sidor

Säsongsuppdelat energipris (exkl. moms)

Vinterpris (januari – mars, november – december) 465,7 kr/MWh.
Vår-/höstpris (april – maj, september – oktober) 399,4 kr/MWh.
Sommarpris (juni – augusti) 152,9 kr/MWh.

Volymavdrag

Om din fjärrvärmeförbrukning är större än 100 MWh görs ett avdrag på priset varje månad enligt tabellen nedan.

Årlig förbrukning (MWh) Prisavdrag
0 – 1000 kr/MWh
101 – 25035 kr/MWh
251 – 50055 kr/MWh
501 – 150075 kr/MWh
1501 – 250095 kr/MWh
2501 – 125 kr/MWh