Fjärrvärmeavgifter företag (exkl. moms)

Fjärrvärmepriset för företag, bostadsrättsföreningar och samfälligheter baseras utifrån ert kapacitetsbehov, dvs. den energianvändning ert företag beräknas ha per dygn när det är minus 10 grader °C i utetemperatur. Kapacitetsbehovet multipliceras sen med kapacitetspriset som är en summa per kWh.

Man kan säga att man abonnerar på en viss kapacitet, eller mängd, värme. Din fastighets kapacitetsbehov uppdateras årligen och kostnaden fördelas jämt över årets alla dagar. Lägsta tillåtna kapacitetsbehov för en företagskund är 140 kWh.

Kapacitetspris 2023

Kapacitetsavgift = K x KP
K = Kapacitetsbehov
KP = Kapacitetspris = 35,56 kr/kWh.

Kapacitetspris 2024

Kapacitetsavgift = K x KP
K = Kapacitetsbehov
KP = Kapacitetspris = 37,12 kr/kWh.


Gör en intresseanmälan för att få en offert på anslutning av er fastighet.

Markvärmeavgift

2023 var priset för markvärme 588,5 kr/MWh.

2024 är priset för markvärme 614,4 kr/MWh.

Byggvärmeavgift

2023 var priset för byggvärme 791,2 kr/MWh..

2024 är priset för byggvärme 826 kr/MWh.

Tips – Se anläggningens kostnader på Mina sidor

Mina sidor kan ni räkna ut er anläggnings kostnader och se hur vi beräknar ert kapacitetsbehov.

Mina sidor

Gävle Energi har som mål att alltid vara bland de 25 billigaste kommunerna för fjärrvärme till både företag och privatpersoner. Det mäts i undersökningen Nils Holgersson. Under 2023 var Gävle på plats 8 av 275 kommuner i Sverige.

Säsongsuppdelat energipris 2024 (exkl. moms)

Vinterpris (januari – mars, november – december) 503,4 kr/MWh.
Vår-/höstpris (april – maj, september – oktober) 431,7 kr/MWh.
Sommarpris (juni – augusti) 165,2 kr/MWh.

Säsongsuppdelat energipris 2023 (exkl. moms)

Vinterpris (januari – mars, november – december) 482,2 kr/MWh.
Vår-/höstpris (april – maj, september – oktober) 413,5 kr/MWh.
Sommarpris (juni – augusti) 158,2 kr/MWh.

Volymavdrag

Volymavdraget baseras på på fjärrvärmeleveransens omfattning per ackumulerat kalenderår och anläggning.

Om din fjärrvärmeförbrukning är större än 100 MWh görs ett avdrag på priset varje månad enligt tabellen nedan.

Årlig förbrukning (MWh) Prisavdrag
0 – 1000 kr/MWh
101 – 25035 kr/MWh
251 – 50055 kr/MWh
501 – 150075 kr/MWh
1501 – 250095 kr/MWh
2501 – 125 kr/MWh