Fjärrvärmeavgifter

Fjärrvärmepriset för företag, bostadsrättsföreningar och samfälligheter är exklusive moms. Priset baseras på ditt kapacitetsbehov, dvs. den energianvändning ditt företag beräknas ha per dygn när det är minus 10 grader °C i utetemperatur. Kapacitetsbehovet multipliceras sen med kapacitetspriset som är en summa per kWh.

Man kan säga att man abonnerar på en viss kapacitet, eller mängd, värme. Din fastighets kapacitetsbehov uppdateras årligen och kostnaden fördelas jämt över årets alla dagar. Lägsta tillåtna kapacitetsbehov för en företagskund är 140 kWh.

Kapacitetspris 2024

  • Kapacitetsavgift = K x KP
  • K = Kapacitetsbehov
  • KP = Kapacitetspris = 37,12 kr/kWh.

Kapacitetspris 20XX

  • Kapacitetsavgift = K x KP
  • K = Kapacitetsbehov
  • KP = Kapacitetspris = XX,XX kr/kWh.

Markvärmeavgift

2024 är priset för markvärme 614,4 kr/MWh.

20XX är priset för markvärme XXX,X kr/MWh.

Byggvärmeavgift

2024 är priset för byggvärme 826 kr/MWh.

20XX är priset för byggvärme XXX,X kr/MWh.

Priserna är exklusive moms.

Se anläggningens kostnader på Mina sidor På Mina sidor kan du räkna ut din anläggnings kostnader och se hur vi beräknar ditt kapacitetsbehov.

  • Vinterpris (januari – mars, november – december) 503,4 kr/MWh.
  • Vår-/höstpris (april – maj, september – oktober) 431,7 kr/MWh.
  • Sommarpris (juni – augusti) 165,2 kr/MWh.

Priserna är exklusive moms.

Volymavdraget baseras på på fjärrvärmeleveransens omfattning per ackumulerat kalenderår och anläggning.

Om din fjärrvärmeförbrukning är större än 100 MWh görs ett avdrag på priset varje månad enligt tabellen nedan.

Årlig förbrukning (MWh) Prisavdrag
0 – 1000 kr/MWh
101 – 25035 kr/MWh
251 – 50055 kr/MWh
501 – 150075 kr/MWh
1501 – 250095 kr/MWh
2501 – 125 kr/MWh
Läs mer
Välj miljösmart fjärrvärme Trygg och bekväm värme från 100% förnybara energikällor.
Vår prismodell Här förklarar vi hur vår prismodell på fjärrvärme fungerar.
Miljöriktig fjärrvärme Se miljövärden och produktionsmix för vår fjärrvärme.