Fjärrvärmeavgifter med start 1 januari 2021 (exkl. moms)

Kapacitet
Kapacitetsavgift = K x KP
K = Kapacitetsbehov
KP = Kapacitetspris = 34,60 kr/kWh.

Lägsta tillåtna kapacitetsbehov är 140 kWh.

Gör en intresseanmälan för att få en offert på anslutning av er fastighet.

Markvärmeavgift

Priset för markvärme är 572,7 kr/MWh.

Byggvärmeavgift

Priset för byggvärme är 769,9 kr/MWh.

Tips – Se anläggningens kostnader på Mina sidor

Mina sidor kan ni räkna ut er anläggnings kostnader och se hur vi beräknar ert kapacitetsbehov.

Mina sidor

Säsongsuppdelat energipris 2021 (exkl. moms)

Vinterpris (januari – mars, november – december) 469,2 kr/MWh.
Vår-/höstpris (april – maj, september – oktober) 402,4 kr/MWh.
Sommarpris (juni – augusti) 154,1 kr/MWh.

Volymavdrag

Volymavdraget baseras på på fjärrvärmeleveransens omfattning per ackumulerat kalenderår och anläggning.

Om din fjärrvärmeförbrukning är större än 100 MWh görs ett avdrag på priset varje månad enligt tabellen nedan.

Årlig förbrukning (MWh) Prisavdrag
0 – 1000 kr/MWh
101 – 25035 kr/MWh
251 – 50055 kr/MWh
501 – 150075 kr/MWh
1501 – 250095 kr/MWh
2501 – 125 kr/MWh