Hur fungerar prismodellen?

I vår prismodell speglas kostnaden för er fjärrvärme av kostnaden för att producera fjärrvärmen. Det vill säga att den blir dyrare när den är dyrare att producera och billigare när den är billigare att producera.

Prismodellen belönar energieffektiviseringsåtgärder, vilket är bra för både plånbok och miljö. Modellen är intäktsneutral för oss. Det vill säga att vi varken tjänar eller förlorar pengar på bytet av prismodell.

Bytet till en ny prismodell gör att vi även i framtiden att kunna fortsätta leverera enkel, bekväm och klimatsmart värme till er fastighet.

Fjärrvärmeavgifter Här kan du se våra fjärrvärmeavgifter för företag.
Läs mer