Vad är markvärme?

Genom slingor i marken värms en markyta upp vintertid för att hålla dessa snö- och isfria. Markvärme används i första hand för offentliga ytor som torg, trottoarer och fotbollsplaner, men lämpar sig även för större eller mindre entréer.

På så sätt kan man minska risken för halkolyckor och behovet av snöröjning och sandning, vilket i sin tur minimerar användning av maskiner där många människor vistas.

Anslutning av markvärme

Vid anslutning av markvärme betalas en anslutningsavgift. I leveransen ingår värmeväxlare, reglering och mätutrustning.

Markvärme intresseanmälan

Gävle Energi hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen. Läs mer på www.gavleenergi.se/gdpr

Så går det till

  • Fyll i formuläret Fyll i formuläret eller kontakta oss om du är intresserad av markvärme.
  • Bedömning Vi kontaktar dig och gör en bedömning utifrån de praktiska och tekniska förutsättningarna som finns.
  • Offert Du får en offert på anslutningsavgift för markvärme.
  • Utförande Efter godkännande av offerten sätter vi upp en tidplan för installation och anslutning.

Är du intresserad och vill veta mer?

Fyll intresseanmälan eller kontakta vår säljare så hjälper vi dig.

Roger Roos
Säljare
026-17 86 61
Mejla
Läs mer
Välj miljösmart fjärrvärme
Trygg och bekväm värme från 100% förnybara energikällor.
Fjärrvärmeavgifter
Här kan du se våra fjärrvärmeavgifter för företag.
Entrévärme
Genom slingor i marken värms markytan framför entrén upp vintertid.