Vad är markvärme?

Genom slingor i marken värms en markyta upp vintertid för att hålla dessa snö- och isfria. Markvärme används i första hand för offentliga ytor som torg, trottoarer och fotbollsplaner, men lämpar sig även för större eller mindre entréer.

På så sätt kan man minska risken för halkolyckor och behovet av snöröjning och sandning, vilket i sin tur minimerar användning av maskiner där många människor vistas.

Anslutning av markvärme

Vid anslutning av markvärme betalas en anslutningsavgift. I leveransen ingår värmeväxlare, reglering och mätutrustning.

Är du intresserad av markvärme?

Vid intresse för att ansluta markvärme gör vi först en bedömning utifrån de praktiska och tekniska förutsättningarna för varje anslutning. Fyll i formuläret eller kontakta oss för mer information.

Gävle Energi hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen. Läs mer här.
Tänk på att inte lämna ut integritetskänslig information i meddelande-/fritextfältet.