Små åtgärder kan göra stor skillnad

Små energieffektiviserande åtgärder kan göra skillnad när det kommer till att minska energianvändning, kostnader och miljöpåverkan.

Ta kontroll över klimatskalet på din fastighet. Med värmekamera lokaliseras eventuella fel och brister av isolering i bjälklag och väggar, otätheter vid dörrar, fönster, golvdrag med mera. Vi kan även hitta fuktskador och läckande vattenledningar inomhus och utomhus.

Om du vill sänka dina elkostnader, kan vi hjälpa dig att göra en analys av elanvändningen. Långtidsmätningar av elanvändningen utförs på utvalda objekt.

Mätningarna ger svar på var och när elen används och du får konkreta effektiviseringsförslag. Statistiken redovisas med en analysering av belastningsmönstret på huvudmätaren, abonnemangets utformning och om säkringen är rätt anpassad.

Det är här du sparar energi. Vi hjälper dig förverkliga de åtgärder vi kommit fram till i energianalysen. För att de energieffektiviserande åtgärderna inte ska stanna vid förslag åtar vi oss gärna att hjälpa dig med själva genomförandet. Vi erbjuder allt från projektledning till kompletta genomföranden.

Med belysningsbesiktningen som underlag får du en bra bild över standarden på din anläggning och förslag på konkreta förbättringar. Belysningsanläggningen utgör i många fall en betydande del av energianvändningen i en byggnad.

Intresseanmälan Energitjänster

Gävle Energi hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen. Läs mer på www.gavleenergi.se/gdpr
Är du intresserad och vill veta mer?

Fyll i formuläret eller kontakta vår säljare så hjälper vi dig.

Roger Roos
Säljare
026-17 86 61
Mejla