Vad är entrévärme?

Genom fjärrvärmeslingor i marken värms en markyta framför entrén upp vintertid för att hålla marken fri från snö och is. Entrévärme används i första hand för mindre ytor framför entréer till fastigheter.

Med entrévärme minskar både risken för halkolyckor och behovet av snöröjning och sandning, vilket i sin tur minimerar användning av maskiner där många människor vistas.

Anslutning av entrévärme

Vid anslutning av entrévärme betalas en anslutningsavgift. I leveransen ingår värmeväxlare, reglering och mätutrustning.

Är du intresserad av entrévärme?

Vid intresse för att ansluta entrévärme gör vi först en bedömning utifrån de praktiska och tekniska förutsättningarna som finns. Fyll i forumläret eller kontakta oss för mer information.

Gävle Energi hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen. Läs mer här.
Tänk på att inte lämna ut integritetskänslig information i meddelande-/fritextfältet.