Vad är entrévärme?

Genom fjärrvärmeslingor i marken värms en markyta framför entrén upp vintertid för att hålla marken fri från snö och is. Entrévärme används i första hand för mindre ytor framför entréer till fastigheter.

Med entrévärme minskar både risken för halkolyckor och behovet av snöröjning och sandning, vilket i sin tur minimerar användning av maskiner där många människor vistas.

Anslutning av entrévärme

Vid anslutning av entrévärme betalas en anslutningsavgift. I leveransen ingår värmeväxlare, reglering och mätutrustning.

Entrévärme intresseanmälan

Gävle Energi hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen. Läs mer på www.gavleenergi.se/gdpr

Så går det till

  • Fyll i formuläret Fyll i formuläret eller kontakta oss om du är intresserad av entrévärme.
  • Bedömning Vi kontaktar dig och gör en bedömning utifrån de praktiska och tekniska förutsättningarna som finns.
  • Offert Du får en offert på anslutningsavgift för entrévärme.
  • Utförande Efter godkännande av offerten sätter vi upp en tidplan för installation och anslutning.

Är du intresserad och vill veta mer?

Fyll intresseanmälan eller kontakta vår säljare så hjälper vi dig.

Roger Roos
Säljare
026-17 86 61
Mejla
Läs mer
Välj miljösmart fjärrvärme
Trygg och bekväm värme från 100% förnybara energikällor.
Fjärrvärmeavgifter
Här kan du se våra fjärrvärmeavgifter för företag.
Markvärme
Med markvärme minskar både risken för halkolyckor och behovet av snöröjning och sandning.