Meny

Mätning och uppföljning

Med våra energirapporterande tjänster och produkter får du koll på din anläggning.

Energirapporter Spara energi genom en utvärdering av din energianvändning.
Mätvärdesfiler Du får skräddarsydda mätvärdesfiler till ditt energiuppföljningssystem.
Fördelningsmätning Med fördelningsmätning delar alla hyresgäster på nätavgiften och får en lägre kostnad.