Fjärrvärme intresseanmälan

Trygg och bekväm värme från 100% förnybara energikällor.

Entrévärme

Genom slingor i marken värms markytan framför entrén upp vintertid.

Markvärme

Med markvärme minskar både risken för halkolyckor och behovet av snöröjning och sandning.

Fjärrvärmeavgifter

Här kan du se våra fjärrvärmeavgifter för företag.

Vår prismodell

I vår prismodell speglas kostnaden för er fjärrvärme av kostnaden för att producera fjärrv