Solceller omvandlar solenergi till el

Solcellerna sitter ihop i större solpaneler och är oftast placerade på husets tak eller fasad. När solen skiner och strålarna träffar solcellerna uppstår en elektrisk spänning mellan framsidan och baksidan av cellen. Genom att koppla en ledning mellan fram- och baksida på cellen bildas likström. För att kunna utnyttja elen som produceras i fastigheten har man en växelriktare som omvandlar likström till växelström.

I vår solcellsguide nedan kan du läsa mer om hur solceller fungerar, förutsättningar, underhåll, finansiering och hur installationen går till.

När produceras mest energi?

Solceller producerar mest energi under sommarhalvåret. Mellan mars och oktober är produktionen som högst. Solceller omvandlar cirka 10-15 % av den inkommande solenergin till el.

Solcellslösningar Vad kan en solcellsanläggning ha för positiva effekter för er?

Vanliga frågor och svar om solceller

I regel behöver du inte bygglov för solceller. Förutsatt att panelerna följer takets lutning och att huset inte ligger inom ett område med riksintresse för kulturmiljö eller är k- alternativt q-märkt.

För att helt säkerställa detta kan du kontakta en bygglovshandläggare på kommunen.

I Planarkivet på Gävle kommuns webbplats hittar du alla gällande detaljplaner i Gävle kommun. Här kan du se om det finns någon gällande detaljplan i området. Planarkivet finns på denna länk.

Undvik att skotta av panelerna om det är snö på dem. Måste du skotta, så skotta försiktigt. Anläggningen är i princip helt underhållsfri. Om panelerna skulle bli smutsiga – rengör dem med vatten.

Optimerare bidrar till ett robustare system som är enklare att övervaka och felsöka. Om du har någon form av skuggning på taket så gör optimerare att produktionen är högre under året.

Ett optimerat system har flera fördelar
  • Panelerna blir parallellkopplade istället för seriekopplade. Det innebär att om en panel skuggas, så producerar de andra panelerna i slingan som vanligt.
  • Bättre monitorering. Med ett optimerat system kan du följa produktionen ner på panelnivå. Skulle en panel lägga av syns det och det är lätt att byta ut den utan mer avancerad felsökning. Du som kund har möjlighet att följa din produktion via en app eller datorn, där får du också larm om anläggningen inte producerar som den ska.

Gävle Energi köper gärna ert överskott av el.

Läs mer här
Håkan Holmgren
Säljare
026-17 85 41
Mejla
Läs mer
Så fungerar solceller
Hur fungerar solceller och när produceras mest energi? Här får ni svar på era funderingar.
Sälj er överskottsel
Producerar ni som elhandelskund hos oss mer el än ni behöver?