Laddstationer i Gävle Hamn och Forsbacka

Vi satsar stort på fossilfria tunga transporter. Under hösten 2023 får Gävle Hamn 6 nya laddplatser, medan Forsbacka får 2 laddplatser under våren 2024.

Varför Gävle Hamn och Forsbacka?

Gävle Hamn – Som ett strategiskt logistiknav med närhet till både E4 och E16, blir Gävle Hamn en ideal plats för laddning. Från hösten 2023 kan fordon ladda upp direkt vid hamnens huvudgate, placerade på en säker rastplats.

Forsbacka – Beläget längs det vältrafikerade stråket genom Gävleborg och Dalarna, är en central knutpunkt för godstransporter från ledande industrier i regionen. Den strategiska placeringen vid E16, där dagligen omkring 1 000 lastbilar passerar, kommer att påskynda elektrifieringen av godstransporter.

Laddtiden ökar säkerheten på vägarna

Laddtiden för en eldriven lastbil uppskattas till ca 2 timmar för att nå 100 % kapacitet. Vanligtvis har lastbilarna mer än 20 % batterikapacitet kvar vid ankomst, vilket resulterar i snabbare laddning. Enligt Transportstyrelsen krävs minst en 45 minuters rast efter 4,5 timmars körning för yrkeschaufförer. Genom att ta rast under laddtiden kan säkerheten på vägarna öka.

Nyckeln till att minska utsläppen av koldioxid

Fossilfri tung trafik spelar en stor roll i att minska utsläppen av koldioxid. Enligt beräkningar baserade på riktlinjer från Energimyndigheten och andra källor, kan det här initiativet leda till besparingar på upp till 4 000 ton CO2-ekvivalenter under en femårsperiod.

Fakta Gävle Hamn
  • 6 laddplatser från hösten 2023
  • En laddplats för fullstor lastbil med släp
  • Maximal laddeffekt 350 kW
  • Betalning via laddkort från Gävle Energi
Fakta Forsbacka
  • 2 laddplatser från våren 2024
  • Laddplatser för fullstora lastbilar med släp
  • Maximal laddeffekt 350 kW
  • Betalning via laddkort från Gävle Energi
Läs mer om laddning för tunga fordon