Balans i elnätet

Bidra till ett stabilt elsystem genom dina flexresurser.

Få ersättning

Få ersättning för tiden du aktivt styr din elanvändning.

Förnybar elproduktion

Stöd omställningen till en förnybar elproduktion.

Bli flexleverantör

Kan din verksamhet dra ner på eller öka elanvändningen under korta stunder? Då kan du bli flexleverantör – och få ersättning på din flexibla elanvändning samtidigt som du bidrar till ett stabilt elsystem.

Vi hjälper dig att identifiera ditt företags flexresurser. Det kan till exempel vara batterier, solceller eller laddstationer. Även förbrukningslaster som snabbt kan stängas av och på utan att produktionen påverkas negativt är intressanta resurser.

Sedan sätter vi upp för försäljning till Svenska Kraftnät (SvK). Du får ekonomisk ersättning för tiden du står redo att sänka eller höja din elanvändning, oavsett om vi behöver använda dina flexibilitetsresurser eller inte.

Så fungerar flextjänster

  • Flexibilitetsresurser Vi hjälper till att identifiera flexibilitetsresurser i din verksamhet.
  • Försäljning till Svenska Kraftnät (SvK) Sedan ser vi till att försäljning sätts upp mot Svenska Kraftnäts stödtjänstmarknad.
  • Ekonomisk ersättning Du får ekonomisk ersättning för tiden du står redo att sänka eller höja din elanvändning.

Flexresurser

För att kunna använda olika typer av flexresurser på stödtjänstmarknaderna som Svenska Kraftnät tillhandahåller så finns det en del kriterier att förhålla sig till. Läs mer om flexresurser.

Har ni tankar på att investera i eller redan sitter på ett batterilager som är 100 kW eller större så har ni möjlighet att delta på stödtjänstmarknaden som enskild resurs. Vi kan hjälpa till kring hela processen, allt från förstudie och investeringskalkyl till att integrera och koppla upp batterilagret så det är aktivt mot Svenska Kraftnäts stödtjänster.

En solcellsanläggning på 30 kW eller mer är en intressant resurs att nyttja mot stödtjänstmarknaden. Med hjälp av en extern styrning så kan vi koppla upp omriktaren så att den blir en aktiv del av frekvensbalanseringen. I dag stödjer vi Sofar Solar och Sungrows omriktare men fler kommer att adderas framåt.

Elektrifierade servicebilar, bussar eller annan typ av elektrifierad transport som behöver laddas över natten är högintressanta resurser att arbeta med gentemot stödtjänstmarknaden.

Förbrukningslaster som inte är kritiska för verksamheten och snabbt kan kopplas in eller ur kan delta på stödtjänstmarknaden. Kravet är resursen är större än 100 kW och att den kan stegas upp och/eller ner.

Bidra till ett hållbart och pålitligt energisystem

För att elnätet ska vara stabilt, måste varje kilowattimme (kWh) som används, produceras i samma stund. När elanvändningen ökar och samhället ställer om mot mer förnybar elproduktion utmanas energisystemet.

Flextjänster bidrar till att skapa balans mellan elproduktion, styrbar elförbrukning och lagring. Det är viktigt för ett hållbart och pålitligt energisystem.

Svenska kraftnät förklarar hur balanseringen av kraftsystemet fungerar.

Intresseanmälan för Flextjänster

Gävle Energi hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen. Läs mer på www.gavleenergi.se/gdpr

Vanliga frågor och svar om flextjänster

Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk som är systemansvarig myndighet för kraftsystemet i Sverige och som förvaltar och utvecklar Sveriges transmissionsnät för el. Svenska kraftnät är också elberedskapsmyndighet och tillsynsvägledande myndighet i frågor om dammsäkerhet samt tillsynsmyndighet för elförsörjningens säkerhetsskydd. Läs mer om Svenska Kraftnät.

Svenska kraftnät ansvarar för att upprätthålla balansen mellan elförbrukning och elproduktion i det svenska elsystemet. För att göra det så köper de in och aktiverar stödtjänster. Handeln av stödtjänster sker på en så kallad balansmarknad.

Svenska kraftnät använder olika stödtjänster för att kunna hantera störningar i kraftsystemet. Stödtjänster är helt marknadsbaserade vilket innebär att de upphandlas öppet i konkurrens med hjälp av budgivning i Svenska kraftnäts balansmarknader för stödtjänster.

Hur stor ersättningen blir beror på effekten på dina flexresurser, tillgänglighet och marknadsfaktorer som tillgång och efterfrågan.

Som företag eller förening är du välkommen att lämna en intresseanmälan för att bli flexleverantör. Vi hjälper dig att identifiera din verksamhets flexresurser och att komma igång.

Intresseanmälan
Kontakt med säljare

Vi hjälper dig gärna om du har ytterligare funderingar kring flextjänster. Kontakta vår säljare eller mejla oss på stodtjanster@gavleenergi.se.

Håkan Holmgren
Säljare
026-17 85 41
Mejla