Säkringsavgifter

Nya elnätspriser med start 1 januari 2020. Priserna är exklusive moms.

SäkringAbonnemang kr/årElöverföring öre/kWh
Lägenhet1 128,0011,20
16A2 360,0011,20
20A3 440,0011,20
25A4 680,0011,20
35A5 720,0011,20
50A8 500,0011,20

Effektavgifter för industrier, företag och brf:er

AvgifterHögspänningLågspänningLågspänning rak mätn. (63A)
Fast avgift17 000,005 000,003 200,00 kr/år
Effektavgift, höglasttid66,0080,0071,00 kr/kW/mån
Effektavgift, låglasttid 19,0026,0033,00 kr/kW/mån
Rörlig nätavgift 3,206,207,90 öre/kWh
Överuttag reaktiv effekt18,0018,000 kr/kVAr/mån

Hög- och låglasttid

Höglasttid
November-mars, vardagar mellan klockan 07 och 21. Uttagen aktiv effekt är medelvärdet av de tre högsta värdena från tre olika dagar under respektive månad.

Låglasttid
November-mars, vardagar kl 21-07 samt lördagar, söndagar och helger. Alla dagar april-oktober. Uttagen aktiv effekt är medelvärdet av de tre högsta värdena från tre olika dagar under respektive månad.

Reaktiv effekt och avgift för produktionsanläggning

Reaktiv effekt
Reaktiv effekt debiteras i de fall uttagen effekt överskrider nedanstående gräns av den aktiva uttagna effekten.

För högspänning 40%
För lågspänning 50%

Uttagen reaktiv effekt är medelvärdet av de tre högsta värdena från tre olika dagar under respektive månad.

Avgift för produktionsanläggning
Avgift för företags produktionsanläggningar beräknas individuellt.