Säkringsavgifter

Elnätspriser från 1 januari 2023. Priserna är exklusive moms.

SäkringAbonnemang kr/årElöverföring öre/kWh
Lägenhet1 31212,00
16A2 77612,00
20A4 08812,00
25A5 53212,00
35A6 78012,00
50A10 04012,00

Effektavgifter för industrier, företag och brf:er

Effektavgifter från 1 januari 2023. Priserna är exklusive moms.

AvgifterHögspänningLågspänningLågspänning rak mätning (63A)
Fast avgift20 0006 0004 000 kr/år
Effektavgift, höglasttid688181 kr/kW/mån
Effektavgift, låglasttid192736 kr/kW/mån
Rörlig nätavgift5,409,309,30 öre/kWh
Överuttag reaktiv effekt22220 kr/kVAr/mån

Hög- och låglasttid

Höglasttid
November-mars, vardagar mellan klockan 07 och 21. Uttagen aktiv effekt är medelvärdet av de tre högsta värdena från tre olika dagar under respektive månad.

Låglasttid
November-mars, vardagar kl 21-07 samt lördagar, söndagar och helger. Alla dagar april-oktober. Uttagen aktiv effekt är medelvärdet av de tre högsta värdena från tre olika dagar under respektive månad.

Reaktiv effekt och avgift för produktionsanläggning

Reaktiv effekt
Reaktiv effekt debiteras i de fall uttagen effekt överskrider nedanstående gräns av den aktiva uttagna effekten.

För högspänning 40%
För lågspänning 50%

Uttagen reaktiv effekt är medelvärdet av de tre högsta värdena från tre olika dagar under respektive månad.

Avgift för produktionsanläggning
Avgift för företags produktionsanläggningar beräknas individuellt.

Energiskatt

Energiskatten tillkommer för alla elnätsabonnemang.
Från 1 januari 2023 är energiskatten 39,2 öre/kWh exklusive moms.

Företag som bedriver industriell verksamhet, jordbruks-, skogsbruks, eller vattenbruksverksamhet, samt elanvändning i datorhall eller som landström kan ansöka om återbetalning av energiskatt från Skatteverket.

Villkoren bygger på EU:s statsstödsregler. Stöd i form av skattenedsättning får inte ges till företag i ekonomiska svårigheter vare sig direkt på elfakturan eller via återbetalning från Skatteverket.

Företag med stor förbrukning av el kan göra en ansökan om ”frivilligt skattskyldig” hos Skatteverket. Företaget ansvarar själv för skatteavdragen och behöver inte ansöka om återbetalning.