Säkringsavgifter

Priserna är exklusive moms.

Elnätspriser från 1 januari 2024
SäkringAbonnemang kr/årElöverföring öre/kWh
Lägenhet1 43612,00
16A3 07612,00
20A4 54412,00
25A6 12012,00
35A7 54012,00
50A11 15612,00

Priserna är exklusive moms.

Effektavgifter från 1 januari 2024
AvgifterHögspänningLågspänningLågspänning rak mätning (63A)
Fast avgift20 00010 0004 000 kr/år
Effektavgift, höglasttid758196 kr/kW/mån
Effektavgift, låglasttid212741 kr/kW/mån
Rörlig nätavgift5,409,309,30 öre/kWh
Överuttag reaktiv effekt22220 kr/kVAr/mån

Höglasttid

November-mars, vardagar mellan klockan 07 och 21. Uttagen aktiv effekt är medelvärdet av de tre högsta värdena från tre olika dagar under respektive månad.

Låglasttid

November-mars, vardagar kl 21-07 samt lördagar, söndagar och helger. Alla dagar april-oktober. Uttagen aktiv effekt är medelvärdet av de tre högsta värdena från tre olika dagar under respektive månad.

Reaktiv effekt

Reaktiv effekt debiteras i de fall uttagen effekt överskrider nedanstående gräns av den aktiva uttagna effekten.

  • För högspänning 40%
  • För lågspänning 50%

Uttagen reaktiv effekt är medelvärdet av de tre högsta värdena från tre olika dagar under respektive månad.

Avgift för produktionsanläggning

Avgift för företags produktionsanläggningar beräknas individuellt.

Energiskatten tillkommer för alla elnätsabonnemang. Från 1 januari 2024 är energiskatten 42,8 öre/kWh exklusive moms.

Företag som bedriver industriell verksamhet, jordbruks-, skogsbruks, eller vattenbruksverksamhet, samt elanvändning i datorhall eller som landström kan ansöka om återbetalning av energiskatt från Skatteverket.

Villkoren bygger på EU:s statsstödsregler. Stöd i form av skattenedsättning får inte ges till företag i ekonomiska svårigheter vare sig direkt på elfakturan eller via återbetalning från Skatteverket.

Företag med stor förbrukning av el kan göra en ansökan om ”frivilligt skattskyldig” hos Skatteverket. Företaget ansvarar själv för skatteavdragen och behöver inte ansöka om återbetalning.

Läs mer
Flytt eller ägarbyte
Här ansöker du om nätavtal för elnät och fjärrvärme.
Ansvar i elnätet
Vi förklarar vad du som fastighetsägare har för ansvar i elnätet.