Säkringsavgifter

Elnätspriser från 1 januari 2022. Priserna är exklusive moms.

SäkringAbonnemang kr/årElöverföring öre/kWh
Lägenhet1 19611,20
16A2 52411,20
20A3 71211,20
25A5 03211,20
35A6 15611,20
50A9 12611,20

Effektavgifter för industrier, företag och brf:er

Effektavgifter från 1 januari 2022. Priserna är exklusive moms.

AvgifterHögspänningLågspänningLågspänning rak mätning (63A)
Fast avgift20 0006 0004 000 kr/år
Effektavgift, höglasttid688172 kr/kW/mån
Effektavgift, låglasttid 192733 kr/kW/mån
Rörlig nätavgift 3,606,607,90 öre/kWh
Överuttag reaktiv effekt22220 kr/kVAr/mån

Hög- och låglasttid

Höglasttid
November-mars, vardagar mellan klockan 07 och 21. Uttagen aktiv effekt är medelvärdet av de tre högsta värdena från tre olika dagar under respektive månad.

Låglasttid
November-mars, vardagar kl 21-07 samt lördagar, söndagar och helger. Alla dagar april-oktober. Uttagen aktiv effekt är medelvärdet av de tre högsta värdena från tre olika dagar under respektive månad.

Reaktiv effekt och avgift för produktionsanläggning

Reaktiv effekt
Reaktiv effekt debiteras i de fall uttagen effekt överskrider nedanstående gräns av den aktiva uttagna effekten.

För högspänning 40%
För lågspänning 50%

Uttagen reaktiv effekt är medelvärdet av de tre högsta värdena från tre olika dagar under respektive månad.

Avgift för produktionsanläggning
Avgift för företags produktionsanläggningar beräknas individuellt.

Energiskatt

Energiskatten tillkommer för alla elnätsabonnemang.

Från 1 januari 2022 är energiskatten 36 öre/kWh exklusive moms.

Företag som bedriver industriell verksamhet, jordbruks-, skogsbruks, eller vattenbruksverksamhet, samt elanvändning i datorhall eller som landström kan ansöka om återbetalning av energiskatt från Skatteverket.

Villkoren bygger på EU:s statsstödsregler. Stöd i form av skattenedsättning får inte ges till företag i ekonomiska svårigheter vare sig direkt på elfakturan eller via återbetalning från Skatteverket.

Företag med stor förbrukning av el kan göra en ansökan om ”frivilligt skattskyldig” hos Skatteverket. Företaget ansvarar själv för skatteavdragen och behöver inte ansöka om återbetalning.