Ansvar som fastighetsägare eller styrelse i en bostadsrättförening

Äger du eller ditt företag en fastighet eller lokal med el i? Då ansvarar du för att elen i anläggningen är säker och används på rätt sätt. Till exempel ansvarar du för att alla fasta elinstallationer, som elledningar och vägguttag, i anläggningen är säkra och inte utgör risk för skador eller olyckor. Läs mer om vad ditt ansvar är och vad vårt ansvar är som elnätsföretag nedan.

Ditt ansvar:

  • Säkringar
  • Se till att anläggningen är säker.
  • Se till att mätarskåp, mätartavlor och alla fasta elinstallationer i anläggningen är korrekt installerad och inte utgör någon risk för skada eller olycka.
  • Anordna med kabelväg invändigt (exempelvis montage av kabelstegar, ankarskena och ankarjärn).
  • Se till att elmätarna är lätt att komma åt.
  • Åtgärda påtalade brister i anläggningen.
  • Bekosta schaktarbete på egen fastighet samt att lägga kabelskyddsrör. Det gäller vid nyanslutning och förändringar på inkommande elkabel till fastigheten (serviskabel). Arbete på serviskabeln får endast vår personal och våra samarbetsparter utföra arbete på.

Vill du veta mer har Elsäkerhetsverket tagit fram en handbok, kallad Handbok för innehavare av elanläggningar, för att underlätta för alla som är innehavare av en elanläggning. Handboken kan även med fördel läsas och användas av elinstallationsföretag, beställare, utbildare, försäkringsbolag, entreprenörer med flera.

Arbete på elinstallationer

För att utföra arbete på elinstallationer behöver du anlita ett elinstallationsföretag. Företaget måste i sin tur vara registrerat hos elsakerhetsverket.se. Är företaget inte registrerat arbetar de olagligt och ska inte anlitas. Det är ditt ansvar att ge elinstallationsföretaget som anlitas den information om anläggningen och arbetet som behövs.

Vi rekommenderar att du ser till att elinstallationsföretaget gör en tillhörighetskontroll före inflytt av andra lägenhetsinnehavare. Då får du koll på att rätt elmätare går till rätt lägenhet.