Ditt ansvar

Äger du eller ditt företag en fastighet eller lokal med el i? Då ansvarar du för att elen i anläggningen är säker och används på rätt sätt.

  • Se till att fasta elinstallationer som finns i allmänna utrymmen som trapphus, vinds- och källarförråd och utomhus inte utgör någon risk för skada eller olycka på människor, djur, byggnader eller saker.
  • Se till att anläggningsdelar som säkringar, mätarskåp, mätartavlor är korrekt installerade.
  • Anordna och kontrollera invändiga kablar samt kabelstegar.
  • Se till att mätanordningen är lätt att komma åt.
  • Åtgärda upptäckta fel eller brister i anläggningen.
  • Vid nyanslutning eller förändringar på inkommande elkabel till fastigheten utföra schakt, rörförläggning och återställning över egen tomt.

Tänk på att ju äldre fastigheten är desto större anledning har du att kontrollera elen. Innehavaren ska se till att det fortlöpande och med bestämt tidsintervall sker en kontroll av att anläggningen är säker.

Läs mer i handbok

Vill du veta mer har Elsäkerhetsverket tagit fram en handbok, kallad Handbok för innehavare av elanläggningar, för att underlätta för alla som är innehavare av en elanläggning. Handboken kan även med fördel läsas och användas av elinstallationsföretag, beställare, utbildare, försäkringsbolag, entreprenörer med flera.

Ibland uppstår diskussioner om vem som ansvarar för vad i övergången mellan Gävle Energis elnät och kundens elanläggning. Vi ansvarar för vårt nät fram till anslutningspunkt eller inmatningspunkt och efter denna tar kundens ansvar vid. För större anläggningar är anslutningspunkt eller inmatningspunkt vid anslutningsklämmorna till serviscentral eller kabelmätarskåp. Vid tillfälliga anslutningar, så som byggkrafter, är anslutningspunkt vid Gävle Energis kabelskåp eller nätstation.

Om inget annat har avtalats gäller för anläggningar som har högspännings-abonnemang att anslutningspunkt eller inmatningspunkt är vid anslutningsklämmor för serviskablarna i inkommande högspänningsfack i ställverk. Ställverket tillhör kund.

För att utföra arbete på elinstallationer behöver du anlita ett elinstallationsföretag. Företaget måste i sin tur vara registrerat hos elsakerhetsverket.se. Är företaget inte registrerat där ska de inte anlitas. Det är ditt ansvar att ge elinstallationsföretaget som anlitas den information om anläggningen och arbetet som behövs.

Vi rekommenderar att du ser till att elinstallationsföretaget gör en tillhörighetskontroll före inflytt av andra lägenhetsinnehavare. Då får du koll på att rätt elmätare går till rätt lägenhet.

Läs mer
Flytt eller ägarbyte
Här ansöker du om nätavtal för elnät och fjärrvärme.
Elnätsavgifter för företag
Här ser du våra säkrings- och effektavgifter för företag.