Vi köper din förnybara överskottsel

Vi tycker att alla ska kunna producera sin egen el genom till exempel solceller eller ett eget vindkraftverk, så kallad mikroproduktion. Om du producerar mer el än du själv använder går det alldeles utmärkt att ansluta din anläggning till elnätet för att kunna sälja överskottet till oss.

Ersättning för din el

Vi erbjuder ersättning timme mot timme, det vill säga rörligt elpris timme för timme.

Erbjudande 1 – För dig som köpt anläggningen av annan leverantör

Ersättning mot timpris (rörligt elpris timme för timme)

Förutsättningar

 • Kunden ska köpa el från Gävle Energi Elhandel för sin konsumtionsanläggning
 • Boende inom Gävle kommun
 • Köpt solcellsanläggningen via annan leverantör
 • Ny kund på mikroproduktion
 • Bindningstid upp till 2 år
Teckna avtal

Erbjudande 2 – För dig som bor utanför Gävle kommun

Ersättning mot timpris (rörligt elpris timme för timme).

Förutsättningar

 • Kunden ska köpa el från Gävle Energi Elhandel för sin konsumtionsanläggning
 • Solcellsanläggningen finns någonstans i Sverige
 • Bindningstid 1 månad
Teckna avtal

Erbjudande 3 – För dig som köpt anläggningen av Gävle Energi

Vi har tillfälligt pausat alla nya intresseanmälningar för solceller. Du som redan gjort en intresseanmälan kan fortfarande teckna detta avtal.

Ersättning mot timpris (rörligt elpris timme för timme) + 40 öre upp till de första 2 000 producerade KWh per år – därefter ersättning mot timpris. Avräkning och reglering av ersättning utöver timpris sker vid årsskiftet och betalas ut första kvartalet året efter.

Förutsättningar

 • Kunden ska köpa el från Gävle Energi Elhandel för sin konsumtionsanläggning
 • Boende inom Gävle kommun
 • Köpt solcellsanläggningen via Gävle Energi
 • Ny kund på mikroproduktion
 • Bindningstid upp till 2 år

För detta erbjudande – kontakta kundservice på telefon 026- 17 85 75.

Teckna avtal

För att kunna sälja din el till oss måste du teckna avtal. Det gör du enkelt genom att klicka på knappen nedan och ange din adress.

Teckna avtal

Skattereduktion

Det är möjligt att få skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el. Mer information finns på Skatteverkets hemsida.

Vanliga frågor och svar

Vad händer när produktionsavtalet löper ut?

När bindningstiden löper ut övergår avtalet till ersättning mot timspot med 30 dagars uppsägningstid.

Får jag ersättning för elcertifikat och ursprungsgarantier som privatperson?

Vi köper i nuläget inte elcertifikat och ursprungsgarantier av privatpersoner.