Vi köper din förnybara överskottsel

Vi tycker att alla ska kunna producera sin egen el genom till exempel solceller eller ett eget vindkraftverk, så kallad mikroproduktion. Om du producerar mer el än du själv använder går det alldeles utmärkt att ansluta din anläggning till elnätet för att kunna sälja överskottet till oss.

Ersättning för din el

Beroende på vad du har för förutsättningar erbjuder vi följande avtal.

Erbjudande 1 – För dig som köpt anläggningen av annan leverantör

Ersättning mot timpris (rörligt elpris timme för timme) + 20 öre upp till de första 2 000 producerade KWh per år – därefter ersättning mot timpris. Avräkning och reglering av ersättning utöver timpris sker vid årsskiftet och betalas ut första kvartalet året efter.

Förutsättningar

 • Kunden ska köpa el från Gävle Energi Elhandel för sin konsumtionsanläggning
 • Boende inom Gävle kommun
 • Köpt solcellsanläggningen via annan leverantör
 • Ny kund på mikroproduktion
 • Bindningstid upp till 2 år
Teckna avtal

Erbjudande 2 – För dig som bor utanför Gävle kommun

Ersättning mot timpris (rörligt elpris timme för timme).

Förutsättningar

 • Kunden ska köpa el från Gävle Energi Elhandel för sin konsumtionsanläggning
 • Solcellsanläggningen finns någonstans i Sverige
 • Bindningstid 1 månad
Teckna avtal

Erbjudande 3 – För dig som köpt anläggningen av Gävle Energi

Vi har tillfälligt pausat alla nya intresseanmälningar för solceller. Du som redan gjort en intresseanmälan kan fortfarande teckna detta avtal.

Ersättning mot timpris (rörligt elpris timme för timme) + 40 öre upp till de första 2 000 producerade KWh per år – därefter ersättning mot timpris. Avräkning och reglering av ersättning utöver timpris sker vid årsskiftet och betalas ut första kvartalet året efter.

Förutsättningar

 • Kunden ska köpa el från Gävle Energi Elhandel för sin konsumtionsanläggning
 • Boende inom Gävle kommun
 • Köpt solcellsanläggningen via Gävle Energi
 • Ny kund på mikroproduktion
 • Bindningstid upp till 2 år

För detta erbjudande – kontakta kundservice på telefon 026- 17 85 75.

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Skattereduktion

Det är möjligt att få skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el. Mer information finns på Skatteverkets hemsida.

Vanliga frågor och svar

Vad får jag för ersättning för min solproduktion?

Den el som du producerar med dina solceller och inte själv kan använda matas in på elnätet till kunder i din närhet.

Om du har tecknat ett mikroproduktionsavtal med en elhandlare kan du få betalt för din överskottsel.

Om du köper el av Gävle Energi Elhandel men inte aktivt tecknat något produktionsavtal ersätter vi dig automatiskt med timspot -5 öre/kWh. Om du vill teckna ett avtal klicka här för att se vad vi kan erbjuda dig.

Du får även ersättning från ditt elnätsföretag vid inmatning av el. Ersättningen kallas för ”nätnytta” eller ”nätnyttoersättning” och betalas automatiskt ut på din faktura. Klicka här för att se aktuell nätnyttoersättning.

Du kan även få skattereduktion för din överproducerade el, läs mer på Skatteverkets hemsida. 


Se aktuella elhandelserbjudanden
Vad händer när produktionsavtalet löper ut?

När bindningstiden löper ut övergår avtalet till ersättning mot timspot med 30 dagars uppsägningstid.

Får jag ersättning för elcertifikat och ursprungsgarantier som privatperson?

Vi köper i nuläget inte elcertifikat och ursprungsgarantier av privatpersoner.