Gävle Energi AB

Box 783
801 29 Gävle

Kundservice: 026-17 85 75

Växel: 026-17 85 00
(För kontakt med specifik person)

kundservice@gavleenergi.se

Besöksadress: Förrådsgatan 6,
803 09 Gävle

Org nr: 556407-2501

Vd Håkan Jönsson

Gävle Energi Elnät AB

Box 783
801 29 Gävle

Kundservice: 026-17 85 75

Växel: 026-17 85 00
(För kontakt med specifik person)

kundservice@gavleenergi.se

Besöksadress: Förrådsgatan 6,
803 09 Gävle

Org nr: 559397-1228

Vd Thomas Tillman

Flygfotografi över Gävle Energis kraftvärmeverk Johannes.

Gävle Kraftvärme AB

Box 783
801 29 Gävle

Kundservice: 026-17 85 75

Växel: 026-17 85 00
(För kontakt med specifik person)

kundservice@gavleenergi.se

Besöksadress: Johannesbergsvägen 4,
802 93 Gävle

Org nr: 556527-3512

Vd Linn Kihlström

Gävle Energisystem AB

Box 783
801 29 Gävle

Telefon: 026-17 85 75

Växel: 026-17 85 00
(För kontakt med specifik person)

kundservice@gavleenergi.se

Besöksadress: Förrådsgatan 6,
803 09 Gävle

Org nr: 556502-9096

Vd Anton Holton

Bionär Närvärme AB

Box 783
801 29 Gävle

Kundservice: 026-17 50 00

Växel: 026-17 85 00
(För kontakt med specifik person)

info@bionar.se

www.bionar.se

Org nr: 556678-4160

Vd Anders Malmström

Foto på Bomhus kraftvärmeverk i Gävle

Bomhus Energi AB

Box 421
801 05 Gävle

Telefon: 070-775 2431

www.bomhusenergi.se

Besöksadress: Korsnäsvägen 181

Org nr: 556793-5217

Vd Maria Carendi

Gästrike Ekogas AB

Box 783
801 29 Gävle

Telefon: 026-17 85 75

kundservice@ekogas.se

www.ekogas.se

Org nr: 556036-0785

Vd Jürgen Lorenz