Elektriciteten gjorde intåg i Gävle

Det var fredag 23 september 1892 och föga anade han att den här dagen skulle uppmärksammas så många år senare. Elektriciteten hade gjort sitt intåg i Gävle.

Vad stort sker, sker tyst. Visst var det en nöjd samling herrar som bevistade elpremiären i fem fastigheter i Gävle, men något stort celebrerande var det inte. Lokaltidningen Norrlands Posten hade faktiskt inte en rad om den historiska elhändelsen.

Gefle Elektriska Belysningsaktiebolag

Den då nyfödda hundratjugofemåringen fick en lugn start. Gefle Elektriska Belysningsaktiebolag var grunden på elsidan för vad som idag heter Gävle Energi. Sten Nordström var grundaren. Han ägde även Hagaströms Tegelbruk varifrån kraften hämtades. På den historiska fredagen kopplades ellampor på i hans kontor och affär på Drottninggatan 16, Centralpalatset, Centralstationen, Gevaliapalatset och Centralhotellet.

Tillstånd för säker el

Redan i februari samma år hade han lämnat in en motion till stadsfullmäktige där han begärde tillstånd för ”framdragande af vissa elektriska ledningar inom Gefle”.

Stadsfullmäktige gillade idén och gav tillstånd till ledningarna om säkerheten kunde garanteras. Jodå, hävdade elanhängarna och visade hur kraftledningen skulle läggas på höga stolpar och utgöras ”av tvenne oisolerade koppartrådar av 6 mm diameter”.

Luftledning och jordkablar

Ledningen gick utmed Gefle-Dala jernväg och när den kom in på stadens område isolerades ledningen ”med kautschuk samt stark omväfnad och derjemte skyddas meddelst tvenne starka skyddstrådar af galvaniserad jerntråd”.

Från denna luftledning gick sedan jordkablar i Nygatan och Drottninggatan till respektive transformatorer som fanns i husens källare.

Sex kilometer lång ledning

Det här var något helt nytt på området. Vid den här tiden fanns endast två anläggningar med transformatorer i Sverige, i Bollnäs och i Motala. Till skillnad från dessa anläggningar på 1000 volt var Gävleanläggningen på 2000 volt och sträckan med ledningar hela sex kilometer.

Elkraften som producerades i Hagaström kom från två aggregat på 30 kW som enfas växelström och kunde försörja 1100 lampor á 16 normalljus. En av dessa lampor tändes när Sten Nordström tryckte på startknappen för elektriciteten i Gävle.

Mycket har hänt sedan 1892 och vi är stolta över att fortfarande kunna göra Gävle tryggare, trevligare och ljusare.

Källa: En kraftfull 100-åring, Gävle Energi 100 år.

Läs mer
otroligt mycket mer än "bara el"
Vi bidrar till att utveckla Gävle till en av de bästa städerna att bo och verka i.