Vad innebär det för dig och hur fungerar det? Vi reder ut begreppen.

Avdraget för grön teknik gäller från årsskiftet 2020-21. Beslutet innebär att stödsystemet görs om dels kring hur stora bidrag du kan få som privatperson och dels hur stöden delas ut.

Avdraget gäller för privatpersoner

Det gröna avdraget gäller för privatpersoner. Företag och bostadsrättsföreningar kan inte göra det här avdraget.

Stödet betalas ut direkt till kunderna genom ett avdrag på priset, precis som RUT och ROT. Pengarna kommer inte att kunna ta slut, som var fallet för investeringsstödet. 

Du får göra avdrag för arbete och material med

  • 14,55 % för installation av solceller
  • 48,5 % för installation av laddningspunkter till elfordon
  • 48,5 % för installation av lagring av egenproducerad elenergi

I praktiken innebär det att

Skattereduktionen får uppgå till högst 50 000 kronor per person och år. Är man två personer som äger en fastighet gemensamt kan man alltså dra av totalt max 100 000 kronor per år.

Som exempel innebär en solcellsinstallation på 150 000 kr ett avdrag på som mest 21 825 kr. Och en batteriinstallation på 80 000 kr ett avdrag på max 38 800 kr.

Mer information

På Skatteverkets hemsida kan du läsa mer om det gröna avdraget.

Skatteverket
Gävle Energi hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen. Läs mer på gavleenergi.se/gdpr