Det gröna avdraget gäller från årsskiftet 2020-21. Beslutet innebär att stödsystemet görs om dels kring hur stora bidrag du kan få som privatperson och dels hur stöden delas ut.

Avdraget gäller för privatpersoner

Det gröna avdraget gäller för privatpersoner. Företag och bostadsrättsföreningar kan inte göra det här avdraget.

Stödet betalas ut direkt till kunderna genom ett avdrag på priset, precis som RUT och ROT.

Pengarna kommer inte att kunna ta slut, som var fallet för investeringsstödet. 

Du får göra avdrag för arbete och material med

  • 15 % för installation av solceller
  • 50 % för installation av laddningspunkter till elfordon
  • 50 % för installation av lagring av egenproducerad elenergi

I praktiken innebär det att

Skattereduktionen får uppgå till högst 50 000 kronor per person och år. Är man två personer som äger en fastighet gemensamt kan man alltså dra av totalt max 100 000 kronor per år.

Som exempel innebär en solcellsinstallation på 150 000 kr ett avdrag på som mest 22 500 kr. Och en batteriinstallation på 80 000 kr ett avdrag på max 40 000 kr.

Solceller är hett eftertraktade

– Vi vet att det finns ett enormt intresse för solceller hos våra kunder, men känslan är att många har avvaktat för att se hur det nya stödet kommer att fungera. Det kommer att bli fullt upp framöver för alla som jobbar inom solcellsbranschen, säger Anders Holmsten, affärsområdeschef på Energitjänster.

Mer information

På Skatteverkets hemsida kan du läsa mer om det gröna avdraget.

Skatteverket