Ett abonnemang med fördelade kostnader

IMD (tidigare kallad fördelningsmätning) innebär att din bostadsrättsförening eller ditt företag har ett elabonnemang istället för att varje användare har var sitt. På så vis går det att sänka kostnaderna totalt sett. Du får ett underlag som anger hur mycket varje användare har förbrukat och du kan debitera utifrån det.

Perfekt för dig som funderar på att installera solceller

IMD är perfekt om föreningen funderar på att skaffa solceller. Då kan alla i föreningen dela på den egenproducerade elen.

Samma princip kan också användas i verksamheter där man vill dela elanvändningen på olika produktionsenheter, byggnadsdelar eller liknande. Det är då lättare att identifiera effektiviseringsmöjligheter.

Pågående utfasning av 2G och 3G

Just nu pågår en utfasning av 2G- och 3G-näten hos teleoperatörerna runt om i Sverige. Näten förväntas vara helt utfasade vid slutet av 2025. Kunder med IMD som påverkas av detta är välkomna att kontakta oss för att säkerställa en problemfri övergång till den nya teknologin.

Mätvärdesfiler Du får skräddarsydda mätvärdesfiler till ditt energiuppföljningssystem.

Intresseanmälan Energitjänster

Gävle Energi hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen. Läs mer på www.gavleenergi.se/gdpr

Är du intresserad och vill veta mer?

Fyll i formuläret eller kontakta vår säljare så hjälper vi dig.

Roger Roos
Säljare
026-17 86 61
Mejla
Läs mer
100% förnybar el Teckna elavtal för företag och BRF.
100 % förnybar el Vår el är garanterat 100 % förnybar, helt fri från fossila bränslen.
Solcellslösningar Vad kan en solcellsanläggning ha för positiva effekter för er?