Prisbestämmelser fjärrvärme för konsument

Ladda ner som PDF

Publicerad den 2018-12-20 10:56
Uppdaterad: 2024-02-26 12:58

Årliga avgifter från och med 1 januari 2024

Gävle Energi AB använder sig av en kostnadsbaserad prissättning.

Typ av avgiftPrisAnmärkning
AnslutningsavgiftFrån 129 000 kronorDet ingår grävning, installation av fjärrvärmecentralen och återställning efter grävningen. Vi går igenom förutsättningarna för just ditt hus vid ett första besök.
Fast avgift6 289 kronor/årDelas upp på 12 månader.
Energiavgift52,60 öre/kWhÅret runt.

Samtliga avgifter och priser är inklusive moms. Anslutningsavgift, fast avgift och energiavgift betalas enligt vid var tid gällande prislista och debiteras från och med inkopplingsdatumet. Energiavgiften debiteras månadsvis efter uppmätt energiförbrukning.