Prisbestämmelser fjärrvärme för konsument

Ladda ner som PDF

Publicerad den 2018-12-20 10:56
Uppdaterad: 2022-10-06 13:08

 

Årliga avgifter från och med 1 januari 2023

Gävle Energi AB använder sig av en kostnadsbaserad prissättning.

Typ av avgift Pris Anmärkning
Anslutningsavgift Från 79 000 kronor 15 meter grävarbete ingår. 
Fast avgift 6 024 kronor/år Delas upp på 12 månader.
Energiavgift 50,40 öre/kWh Året runt.

Samtliga avgifter och priser är inklusive moms. Anslutningsavgift, fast avgift och energiavgift betalas enligt vid var tid gällande prislista och debiteras från och med inkopplingsdatumet. Energiavgiften debiteras månadsvis efter uppmätt energiförbrukning.