Prisbestämmelser fjärrvärme för konsument

Ladda ner som PDF

Publicerad den 2018-12-20 10:56
Uppdaterad: 2019-10-10 10:32

Årliga avgifter från och med 1 januari 2019

Gävle Energi AB använder sig av en kostnadsbaserad prissättning.

Typ av avgift Pris Anmärkning
Anslutningsavgift 69 000 kronor Om ledningen överstiger 20 meter tillkommer 3 000 kronor/meter
Fast avgift 5 709 kronor/år Delas upp på 12 månader.
Energiavgift 47,77 öre/kWh Året runt.

Den 1 januari 2020 ändras den fasta avgiften till 5 817 kr/år och den rörliga avgiften till 48,67 öre/kWh.

Samtliga avgifter och priser är inklusive moms. Anslutningsavgift, fast avgift och energiavgift betalas enligt vid var tid gällande prislista och debiteras från och med inkopplingsdatumet. Energiavgiften debiteras månadsvis efter uppmätt energiförbrukning.