Optimal värme – utförligare information

Ladda ner som PDF

Publicerad den 2019-03-21 11:38
Uppdaterad: 2021-04-14 08:52

Optimal värme ger er jämn värme – året om

Spar pengar, energi och miljö

Att ta full kontroll över er byggnads värmesystem är ett effektivt sätt att både sänka energikostnaderna och uppnå ett bättre inomhusklimat.

Automatisk reglering

I fjärrvärmecentralen installeras en ny reglerutrustning som kopplas upp till ett webbaserat styrsystem. Reglerutrustningen styr temperaturen som skickas ut till byggnadens värmesystem. Utgående temperatur beror på aktuell utomhustemperatur.

Temperaturgivare

Intrimningen kräver dock en hel del tid och kommunikation innan de optimala inställningarna hittas, eftersom man måste prova sig fram. Här kommer temperaturgivarna in i bilden. Genom att mäta temperaturen kontinuerligt på många punkter i byggnaden kan den aktuella inomhustemperaturen påverka reglerutrustningen i fjärrvärmecentralen.

Jämn värme inomhus

En önskad inomhustemperatur ställs in för byggnaden där utrustningen strävar efter att hålla den. Det ger en jämn inomhustemperatur samtidigt som ni spar energi  eftersom värme inte behöver tillföras i onödan.

En Uppkopplad fjärrvärmecentral kombinerad med Temperaturmätning ger full kontroll över byggnaden och goda möjligheter att spara energi och uppnå bra komfort.

Helt bekymmersfritt – kombinera gärna med driftavtal

Om ni vill ha helt bekymmersfritt kan detta paket kombineras med ett Drift- och tillsynsavtal, där Gävle Energi ser till att värmesystemet fungerar och att den önskade inomhustemperaturen håller sig på rätt nivå.