Kvartsvärden för din energianvändning

Nu finns det stöd i appen och på Mina sidor för att, utöver år, månad, dag och timme, se sin energianvändning i kvartsvärden.

Varför kvartsvärden?

För att bättre hantera den ökande mängden förnybar el i nätet, som sol- och vindkraft, har regeringen beslutat att införa kvartsavläsning för alla som tidigare haft timavläsning. Det innebär att nätägaren läser av elmätaren var femtonde minut i stället för varje timme och rapporterar värdena till elhandelsföretaget. Kvartsvärden skapar bättre förutsättningar för balans i elnätet, vilket leder till högre driftsäkerhet.

Vilka påverkas?

Förändringen gäller dig som har haft timavläsning av din elmätare och har fått den nya generationens smarta elmätare installerad i ditt hem. Hos Gävle Energi pågår installationsarbetet för fullt, och alla kunder beräknas ha den nya elmätaren på plats senast i december 2024.

Om din elmätare har stöd för mätning med 15 minuter kan du se din elanvändning per kvart i Gävle Energi-appen. Kvartsvärdena samlas in en gång per dygn, precis som med timvärden.

Hur påverkas jag?

Övergången från timavläsning till kvartsavläsning påverkar i dagsläget inte hur du debiteras för din elanvändning. Däremot ger kvartsvärden en mer detaljerad redovisning, vilket kan ge dig bättre insikter kring din elanvändning. Kvartsvärden kan exempelvis hjälpa dig att identifiera vilka elapparater som orsakar effekttoppar och när det sker. På sikt kommer handeln på spotprismarknaden för el att baseras på 15 minuter i stället för 60 minuter. Det innebär att det i framtiden kommer att bli möjligt att sälja och köpa el hos elhandelsföretag baserat på kvartsmätning.

Bilden visar korrekta kvartsvärden i appen.

För de elmätare som ännu inte har stöd för mätning med 15 minuter är timmens elanvändning jämnt fördelad på fyra kvartar, kvartarna kommer alltså att ha samma värde men den totala timmen visas korrekt.

Bilden visar jämnt fördelade kvartsvärden i appen.

Föredrar du att se din elanvändning på timnivå? Inga problem, du kan fortfarande ta del av dina värden timme för timme.

Publicerades den 10 juli, 2024.

Gå till nyhetsarkiv