Samarbete och innovation hos Bomhus Energi

Häng med styrelseordförande Matilda på studiebesök till Bomhus Energi.

Under en kall vinterdag utforskade Matilda Sundquist Boox (S), styrelseordförande Gävle Energi, hur Gävle håller värmen. Maria Carendi, vd Bomhus Energi, gav en insiktsfull rundtur av Bomhus Energis anläggning.

Ett unikt samarbete för hållbar energi

Bomhus Energi är ett gemensamt ägt dotterbolag mellan Gävle Energi och Billerud. Istället för att bygga en varsin panna valde man att skapa Bomhus Energi och bygga en gemensam anläggning som säkrar ångleveranser till industrin och behovet av hetvatten till fjärrvärmenätet.

Det unika samarbetet innebär en modern och effektiv energilösning som gynnar miljön, staden och Gävleborna.

Innovativ energiproduktion

Under studiebesöket fick Matilda inblick i hur anläggningen som består av en biopanna, turbin och bränslehantering med kringutrustning effektivt producerar ånga till industrin, hetvatten till fjärrvärmenätet och el.

Ett centralt inslag i rundturen var just biopannan, som främst körs på förnybara bränslen som bark, spån och biofiber direkt från Billerud. Maria berättade att den kan möta säsongsmässiga behov med minimala driftavbrott.

Framtidens hållbara energilösningar

Studiebesök hos Bomhus Energi gav en djupare förståelse för de utmaningar och lösningar som är involverade i att driva framtidens hållbara energiproduktion.

– Det var extra kul att se hur samarbete och innovation kan leda till praktiska energilösningar som gynnar flera parter, säger Matilda.

Vill du veta mer? Läs om Bomhus Energi.

Publicerades den 5 mars, 2024.

Gå till nyhetsarkiv