Prognos för elpriset i mars

Prognos

Elpriserna ser ut att ligga kvar på samma nivå.

Påverkande faktorer

Mildväder, lågkonjunktur och relativt goda lager gas.

Solinstrålningen börjar nu ge effekt när vi närmar oss våren.

Väderprognoserna för mars pekar inte på några dramatiska förändringar.

Vårt elhandelsteam förklarar

Februari präglades inledningsvis av kallt väder, men andra halvan blev varmare än normalt vilket satte press på spotpris och terminer. Med terminer menas framtida leverans av el som sätter priser för bland annat bundna avtal.

Mildväder, lågkonjunktur och relativt goda lager gas har fortsatt att pressa ned priserna på framför allt gas och utsläppsrätter, både i närtid men även på lite längre sikt. Det i sin tur har lett till fallande terminspriser både på kontinenten och i Norden.

Marginalkostnaden för kolkraft och gaskraft för 2025 ligger nära de kontinentala elpriserna för 2025, medan de nordiska elterminerna ligger väsentligt under de kontinentala prisnivåerna. Vid till exempel en kraftig försämring av hydrologin, finns det en ganska stor uppsida i de nordiska elterminerna.

Vi närmar oss våren. Ökad solinstrålning i kombination med att antalet solcellsanläggningar ökar på hela kontinenten leder sannolikt till att vi kommer att uppleva fler dagar med låga eller negativa priser.

Väderprognoserna för mars pekar inte på några dramatiska förändringar. I slutet av månaden kan vi se tendenser till mindre nederbörd och något kallare än normalt. Den hydrologiska balansen (vatten i form av snö, markvatten samt magasinsvatten) ligger på normala nivåer för årstiden.

Den sammantagna bilden är att det för tillfället inte finns några signaler som pekar markant åt något håll för elpriset den närmsta framtiden (förutom att prisgapet mellan de kontinentala elpriset och de nordiska dito som är relativt stort, vilket i en situation med torka och lite vind skulle kunna ge stöd för prisuppgång).

Publicerades den 4 mars, 2024.

Gå till nyhetsarkiv