Marknadsläge november

Prognos

Svårt att prognostisera prisutvecklingen till följd av förändringar i produktionsmix och elnätskapacitet.

Påverkande faktorer

Hydrologiska balansen ligger på överskott.

Goda lager av gas i Europa.

Milda temperaturer.

Kontinentala terminspriser ligger högre än Norden, vilket påverkar oss vid en importsituation.

Marknadskommentar november

Oktober var en relativt mild och blöt månad. Den hydrologiskabalansen (summan av vatten i form av snö, markvatten och vatten i vattendragen) låg nära sitt maximum för Norden, det i kombination med relativt mycket vindproduktion pressade elpriserna.

Terminspriserna (som påverkar prissättningen för bundna elavtal) steg dock under oktober, som en följd av tendenser till kallare och torrare väderprognoser i kombination med oroligheterna i mellanöstern som minskat bland annat utbudet av gas från ett fält utanför Gaza. De europeiska gaslagren är dock välfyllda, vilket är en motvikt och minskar oron på marknaden.

Väderprognoserna för november indikerar något kallare temperaturer inledningsvis än normalt, men intensiva lågtryck med mildväder ser ut att komma in med jämna mellanrum, vilket sannolikt fortsätter att pressa elpriserna ytterligare en tid.

Fortsatt så är prisskillnaden mellan Norden och kontinenten markant i synnerhet på terminsmarknaden. De kontinentala elterminerna ligger strax över marginalkostnaden för gaskraft (rörliga kostnaden för att producera el vid ett gaskraftverk). Det innebär att de nordiska elpriserna ganska fort kan ”smittas” av den kontinentala prisnivån när konkurrensen att producera minskar samtidigt som efterfrågan ökar.

Förändringar i produktionsmix och i elnätskapacitet gör det extra svårt för marknaden att prognostisera prisutvecklingen. Utfallsrummet för de kommande kvartalen är ovanligt stort.

Publicerades den 3 november, 2023.

Gå till nyhetsarkiv