Prognos inför mars

Läs vår senaste prognos för elmarknadens utveckling.

Prognos

Höga elpriser koncentreras till morgontimmarna, innan solen värmt upp.

Påverkande faktorer

Gaslagren är för årstiden fulla.

Konsumtionsminskningen fortsätter sätta press på priserna.

Marknadskommentar mars

En större störning av polarvirveln kallad Sudden Stratospheric Warming har inträffat. Följdeffekten blir att gigantiska luftmassor byter plats och det kommer bli väldigt mycket kallare i norra Europa under några veckor.

Samtidigt värms stratosfären upp. Solinstrålningen kommer dock att vara hög varför det sannolikt bara kommer att vara risk för höga elpriser under morgontimmarna, innan solen värmt upp luftmassan.

Marknaden för el med framtida leverans, den så kallade terminsmarknaden, har inte tagit större notis av detta då vintern i princip är över. Lagren av gas är för årstiden fulla och konsumtionsminskningen fortsätter att sätta press på elpriserna.

Fokus för elmarknaden den närmsta tiden blir sannolikt vårflodsutvecklingen, om kärnkraftverken Olkiluoto 3 i Finland och Ringhals 4 börjar producera enligt plan, hur de årliga revisionerna av övrig kärnkraft kommer att fortlöpa samt EU kommissionens revidering av den befintliga elmarknadsmodellen som kommer att presenteras inom kort.

Publicerades den 3 mars, 2023.

Gå till nyhetsarkiv